10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren

10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren

Emotioneel vermogen is niet iets dat vanaf de geboorte wordt verkregen, dat wil zeggen, het is niet aangeboren, het moet tijdens de kindertijd worden geleerd. Het is belangrijk dat ouders enkele technieken kennen om emotionele vaardigheden te ontwikkelen en te bevorderen bij kinderen vanaf hun vroegste jeugd.

Bevorder de emotionele ontwikkeling van kinderen

Vervolgens gaan we u enkele eenvoudige sleutels geven zodat uw kinderen die emotionele volwassenheid kunnen ontwikkelen die zo belangrijk is voor het leven.

1. Accepteer je kind

Het is belangrijk dat u uw kind onvoorwaardelijk accepteert, toon hoe dan ook je liefde en acceptatie. Het is noodzakelijk voor hem om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Dit zal een impact hebben op alle interpersoonlijke relaties die je in de toekomst zult hebben.

2. Wees liefdevol

Alle kinderen hebben fysiek en emotioneel contact nodig. Voor een goede hersenontwikkeling moet je baby gedurende de dag veel fysiek contact hebben. Het is net zo belangrijk als elke basisbehoefte (zoals eten of slapen). Geef uw kind genegenheid zo vaak als u kunt en toon ook genegenheid aan uw partner in het bijzijn van uw kinderen. Op deze manier kunt u een gezonde relatie modelleren, iets dat de toekomstige relaties van uw kind zal beïnvloeden.

3. Zorg voor een goede communicatie

Het is belangrijk dat u vaak en met een rustige, liefdevolle stem tegen uw kind spreekt. Praten is de beste manier om te communiceren en ook emotioneel contact te maken. Naast fysiek contact is constante verbale communicatie noodzakelijk de goede emotionele ontwikkeling van uw kind.

4. Luister

Praten is net zo belangrijk als luisteren. Vergeet nooit naar uw kinderen te luisteren, maar doe het echt! Kijk niet naar je mobiel terwijl ze tegen je praten. Je moet ervoor zorgen dat je te allen tijde tijd hebt om te stoppen en te luisteren naar wat ze tegen je zeggen. Wat ze je ook vertellen, reageer dan vanuit het hart.

5. Creëer een veilige en rustige omgeving in huis

De thuisomgeving is cruciaal voor de emotionele ontwikkeling van uw kinderen. De gezinsomgeving moet georganiseerd en vredig zijn. Zo creëer je een gezonde sfeer waarin je zonder angst en met wederzijds respect leert door te ontdekken. Een veilige en rustige omgeving geeft kinderen het allerbelangrijkste gevoel van fysieke en emotionele veiligheid.

In die zin zou uw huis ook een fysiek veilige plek moeten zijn voor uw kinderen om zonder angst of beperkingen te verkennen. Breekbare of waardevolle voorwerpen hoeven niet binnen handbereik te zijn en gevaarlijke voorwerpen moeten goed worden bewaard. Als een kind opgroeit in een onveilige omgeving, ouders moeten de hele tijd dat je het verkent vermijden, hoewel als het kind te veel luistert “wees voorzichtig” of “niet aanraken”, hij zich niet veilig zal voelen en onzekerheden in zijn leven kan veroorzaken.

6. Veel speeltijd!

Spelen is de beste manier voor kinderen om te leren en hun emotionele volwassenheid te ontwikkelen. Bovendien leren kinderen door deel te nemen aan symbolisch spel spelenderwijs uiting te geven aan wat ze voelen en zo hun emoties beter te begrijpen en anderen te begrijpen. Door middel van het spel oefenen de kinderen verschillende situaties in. Water-, zand- of plasticinespellen zijn ideaal om emotionele spanning te verlichten.

7. Je moet altijd bereikbaar zijn

Als je kinderen je nodig hebben, moet je altijd beschikbaar zijn. Probeer te stoppen met wat u doet en laat uw kinderen zien dat u aan hun zijde staat. De tijd die je hebt met je jonge kinderen is beperkt omdat ze te snel opgroeien en bijna alles van je zullen leren. Laat je niet afleiden terwijl je ernaar luistert en schenk je volledige aandacht. Doe een stapje extra als u niet op uw telefoon hoeft te kijken tijdens de tijd die u met uw kinderen doorbrengt. Emotioneel beschikbaar zijn voor een kind is net zo belangrijk als aandacht besteden aan hun fysieke behoeften.

8. Heb tijd voor ze

Naast dat je beschikbaar bent voor je kinderen, is het ook belangrijk dat je tijd op de dag vindt om samen met je kinderen door te brengen. Een kwaliteitsmoment dat is niet vol met schermen of om andere dingen te doen dan er aandacht aan te besteden.

De tijd is beperkt maar het zal altijd worden verdeeld over de dingen die u het meest prioriteit geeft. Andere dingen kunnen worden uitgesteld of niet worden gedaan, maar tijd met uw kinderen is een investering in uw band en het is erg vluchtig en zal nooit meer terugkomen, dus u moet er het beste van maken.

9. Kom je beloften na

Kinderen leren heel snel of ze een volwassene wel of niet kunnen vertrouwen. Het is van vitaal belang om de beloften die u doet altijd na te komen. Een positieve ouder-kindrelatie kan alleen tot stand komen door wederzijds vertrouwen. Dit leert hen ook om hun hele leven vertrouwensrelaties met anderen aan te gaan.

10. Stimuleert de uitwisseling van emoties

Leer uw kind om openlijk zijn emoties te delen. Voer regelmatig gesprekken over hoe u zich voelt en hoe uw kind zich voelt. Welke gevoelens ervaar je na een conflict of een situatie die je tijdelijk emotioneel instabiel maakt? Leer uw kinderen dat jongens en meisjes dezelfde emoties ervaren en bagatelliseer nooit een emotie op basis van geslacht.

Voorpagina Familie 10 manieren om een ​​goede emotionele ontwikkeling bij kinderen te bevorderen

We hopen dat je ons artikel 10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren
  10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren
  10 manieren om een ​​goede ontwikkeling te stimuleren

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam