15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie

15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie

De regels van het huis laten alle gezinnen toe dat de kleintjes weten hoe ze zich te allen tijde moeten gedragen, Het is een manier om samenleven te leren, niet alleen binnenshuis, maar ook voor als de kinderen erbuiten zijn. Kinderen moeten helpen een evenwicht te vinden tussen krijgen wat ze willen en de behoeften van anderen respecteren. Bovendien zullen de regels en voorschriften om met anderen te kunnen samenleven zowel kinderen als adolescenten helpen zich veilig en beschermd te voelen.

gezinsregels

Gezinsregels zijn positieve aspecten van hoe je voor elkaar moet zorgen, hoe je elkaar moet behandelen en respecteren. Regels en voorschriften thuis kunnen alle gezinsleden helpen om beter met elkaar overweg te kunnen in een huis, zodat het een vredige en harmonieuze plek wordt. Als de regels duidelijk zijn, leren kinderen en jongeren waar de grenzen liggen en weten ze te allen tijde wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast zullen volwassenen ook consequent kunnen zijn in de manier waarop zij kinderen en adolescenten behandelen.

Wanneer gezinsregels worden opgesteld en uitgevoerd, moeten alle gezinsleden er zoveel mogelijk bij worden betrokken. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen al helpen de regels op te stellen en te praten over wat er in het gezin moet gebeuren om goed met elkaar om te kunnen gaan. Wat thuis wordt bereikt, zal later worden weerspiegeld in andere sociale sferen, zoals op school.

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze een belangrijkere rol spelen bij het bepalen van de regels en voorschriften, evenals de gevolgen als ze zich er niet aan houden. Kinderen en jongeren moeten goede dingen halen uit het betrokken zijn bij het maken en naleven van de regels, dit geeft hen de mogelijkheid om hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen gedrag op te nemen.

Hoe de normen en regels thuis uit te voeren

Het is belangrijk om de belangrijkste regels te kiezen om goed met andere mensen te kunnen leven, zoals beleefdheidsregels, ethiek, anderen geen pijn doen, veiligheid, manieren, routines, respect… De regels van elk gezin zullen anders zijn, omdat ze kunnen worden beïnvloed, afhankelijk van de overtuigingen, waarden, situatie, volwassenheid of behoeften van de kinderen. en gezinnen in het algemeen.

Regels en voorschriften kunnen talrijk en gevarieerd zijn, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze moeten specifiek en gemakkelijk te begrijpen zijn. Het zijn leermiddelen en sturen het gedrag van kinderen op een positieve manier.

Deelnemen aan het nemen van beslissingen betekent niet noodzakelijkerwijs dat jongeren ze niet zullen overtreden, maar het zal hen helpen begrijpen wat de regels zijn en waarom ze nodig zijn. Ze kunnen zo worden opgeschreven dat ze het dagelijks kunnen onthouden, daarnaast zijn ze als ze opgeschreven zijn duidelijker en worden discussies over wat wel of niet mag vermeden omdat het dan duidelijk is.

Daarnaast, Als de regels zich in een zichtbaar gebied bevinden, kunnen ze op elk gewenst moment worden geraadpleegd voor zowel kinderen als adolescenten. Voor jongere kinderen kun je tekeningen maken of afbeeldingen in elkaar zetten zodat de regels van coëxistentie goed worden weergegeven en het vervolgens ophangen waar iedereen ze kan zien.

15 basisregels van coëxistentie voor thuis

 1. Tijdens de maaltijd moet je aan tafel zitten
 2. Als je iets moet zeggen, gebruik dan de juiste toon.
 3. Houd u aan veiligheidsvoorschriften, zoals het omdoen van een veiligheidsgordel in de auto
 4. Behandel anderen zoals we zelf behandeld willen worden door vriendelijk en respectvol te zijn
 5. Huisschema’s naleven, bijvoorbeeld terugbrengen op het afgesproken tijdstip
 6. Behandel anderen zonder agressie, zonder te slaan of te schreeuwen
 7. Eis geen dingen om te kopen die niet nodig zijn
 8. Wacht op je beurt om te spreken voordat je spreekt
 9. Wees altijd beleefd en hartelijk
 10. Vraag toestemming voordat u een vreemd voorwerp meeneemt
 11. Zeg altijd hallo en tot ziens
 12. Geef dank en wees dankbaar
 13. Deel met de anderen
 14. Luister goed als ze tegen je praten
 15. Als je ongelijk hebt en iemand pijn hebt gedaan, verontschuldig je dan

We hopen dat je ons artikel 15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie
 15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie
 15 essentiële regels voor het onderwijzen van coëxistentie

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam