Bijbelse jongensnamen

Bijbelse jongensnamen

Verwacht je een baby en wil je hem een ​​naam geven die past bij de voorschriften van je religie? Nou, je hebt geluk, want vandaag brengen we je deze selectie van Bijbelse jongensnamen en de betekenis ervan.

Sommige ouders zijn heel duidelijk dat de naam van hun baby in de Bijbel moet voorkomen. Omdat? Dat maakt niet uit: waar het om gaat is dat we u hebben gebracht wat voor ons de beste bijbelse namen voor mannen zijn, zowel uit het Oude als het Nieuwe. In deze potpourri vind je gewone en zeldzame namen, maar het belangrijkste is dat ze allemaal erg mooi zijn. Laten we beginnen!

Bijbelse jongensnamen en hun betekenis

Abdel. In de Bijbel verschijnt hij als een afstammeling van Guni. In werkelijkheid is de oorsprong van deze naam echter Arabisch en de betekenis ervan is “degene die de Heer dient”.

David. Hij was koning van Israël, en hoewel hij fouten maakte, zegt de Bijbel dat hij een man was die bewogen werd door waarden als moed en rechtvaardigheid. De naam komt uit het Hebreeuws en betekent “uitverkoren door God”.

Juan. Een van de apostelen van Jezus en ook een van de canonieke evangelisten die het leven van de profeet vertelden.

Jair Hij behoorde tot de Manasse-stam en wist koning te worden. De betekenis ervan is YHVH bracht hem licht.

Jozua. Volgens de Heilige Schrift noemde hij zichzelf ook Hosea en Yehoshua, en hij was een profeet die deelnam aan de verovering van Kanaän. Naast het katholicisme zijn er andere religies die het aanbidden, zoals de islam en het jodendom.

Esteban. Van Griekse oorsprong, het is een bijbelse naam voor een jongen die “winnaar” betekent. In de Bijbel wordt hij afgebeeld als een van de eerste martelaren van het christendom.

Mardoek. Voor de Babyloniërs was hij niet alleen degene die het heiligdom van Esagila beschermde, maar werd hij ook als een god beschouwd. In feite betekent zijn naam waarschijnlijk ‘God van de zon’.

Balthazar. In het boek Daniël (Oude Testament) wordt een Babylonische prins getoond die de Heer oneerde en vervolgens werd gedood in een oorlog die een einde zou maken aan zijn rijk.

Uriël. Hij wordt in meerdere joodse werken en in het evangelie van Johannes genoemd als een van de aartsengelen die God omringden. De oorsprong is Hebreeuws en de betekenis ervan De Heer verlicht je met zijn licht.

Kaleb. Van Hebreeuwse wortels is het een naam die “trouw” betekent. Hij is ook een bijbels personage uit het Oude Testament dat Mozes vergezelde in zijn pogingen om de controle over het Beloofde Land over te nemen.

Josue. Hij was een van de metgezellen van Mozes die dezelfde missie had als Kaleb. De betekenis ervan is “redding van Jahveh”.

José. Hij was de stiefvader van Jezus op aarde, aangezien hij getrouwd was met de Maagd Maria. Volgens sommige verslagen in de Bijbel maakte hij, hoewel hij tot de middenklasse behoorde, deel uit van het geslacht van koning David. Deze naam betekent “geschenk van God”.

Abraham of Abram. Voor de meest aanhangers van religie is deze man een model om te volgen, aangezien de bijbelteksten vertellen dat God hem aanmoedigde om zijn eerstgeboren Isaak te vermoorden. Toen hij het ging doen, hield hij hem tegen en vertelde hem dat het slechts een uitdaging was om zijn geloof te bevestigen.

Jezus, de man die de Bijbel in twee testamenten splitst. Als afstammeling van God en Maria van Nazareth bracht hij een groot deel van zijn leven door met reizen en het prediken van het woord van God. Hij werd gekruisigd op verzoek van het volk van Pontius Pilatus en stond drie dagen later weer op om zijn vader in de hemel te ontmoeten. De meeste historici hebben het bestaan ​​ervan bevestigd.

Ezequiel. Een zeer belangrijke naam voor het christendom omdat hij deelnam aan de restauratie van de tempel in Jeruzalem. De betekenis ervan is “God geeft je energie.”

Jonas (ook bekend als Ionas). In bijbelteksten verschijnt hij als een van de profeten van zowel het jodendom, het christendom als de islam. Het was zo belangrijk dat een van de heilige boeken zijn naam draagt.

Isaak. De betekenis van deze naam is merkwaardig, degene die lacht, aangezien in de Bijbel wordt verteld dat zijn moeder, Sara, een predikant ontmoette die hem verzekerde dat ze zwanger was geworden van bijna een eeuw leven, wat hem aan het lachen maakte, maar later bleek het waar te zijn. Hij is ook een zoon van Abraham.

Jared. Een van de “oudste” mensen die in het heilige boek voorkomt, aangezien hij op het punt stond een millennium te leven. Hij leefde in de tijd van de Toren van Babel en kwam om een ​​groot gebied te regeren.

Irad. Broer van Methusalem, hij was familie van een van de eerste religieuze mannen die polygamie beoefende.

Jabal. In de Bijbel wordt hij beschouwd als een van de grote promotors van landbouw, handel en veeteelt. De naam komt uit het Hebreeuws en betekent Rivier.

Aram. Een van de eerste mannen in de Bijbel die zo genoemd wordt, is de zoon van Sem en kleinzoon van Noach, dus het heeft een grote ouderdom. De betekenis ervan is “kapitaal”.

ismaël. Hij was een van de zonen van Abraham. Historici debatteren of hij echt de eerste was, of dat hij na Isaac werd geboren. De oorsprong van deze naam is Hebreeuws en betekent “hij die naar de Heer luistert”.

ethan. Een van de mooiste bijbelse namen die ik tot nu toe heb gehoord. Het is de Engelse versie van Izan, de oorsprong is Hebreeuws en het betekent “God is dapper”. In de Bijbel noemde hij zichzelf Ethan, en hij viel op door zijn grote wijsheid.

Elia. Een van de profeten die het woord van God predikte.

Abel. Een van de twee afstammelingen van Eva en Adam. Hij was een edelmoedige herder die het beste deel van zijn vee aan God offerde. Kaïn, zijn oudere broer en een gevangene van wrok, maakte echter een einde aan zijn leven.

abiram, een Rubeniet die de wapens opnam tegen Mozes. Geconfronteerd met deze onverwachte actie, werd hij door God veroordeeld en ter dood veroordeeld omdat hij niet trouw was geweest aan het christelijk geloof.

Adam. Met hem begint een nieuw tijdperk, aangezien hij in het boek Genesis verschijnt als de eerste persoon op de planeet. De Bijbel verzekert dat God hem gemaakt heeft naar zijn beeld en gelijkenis. De naam verbergt zijn oorsprong in het Hebreeuws en betekent “bloed”.

Pablo Hij is niets meer en niets minder dan een van de twaalf apostelen die het woord van Jezus Christus verspreidden. Ook wel Saulo genoemd, hij had de leiding over het creëren van de christelijke gemeenschappen, die een zeer belangrijke rol speelden in de daaropvolgende verspreiding van het christendom.

ezra. In de Bijbel staat hij bekend als Ezra, een van de meest invloedrijke priesters volgens het canonieke boek. De betekenis ervan is “Hij die het woord van God promoot.”

Felix hij maakte deel uit van de Arcadische royalty. De Bijbel beschrijft hem als een gemene en slechte man die de onveiligheid in Judea bevorderde.

Uria Hij was een man die aan de zijde van koning David vocht en met Batseba trouwde. De betekenis ervan is “YHVH heeft mij verlicht”.

Silas. Hij was een missionaris en ook een profeet van joodse afkomst. De naam komt uit het Aramees en betekent “kleine Saul”.

Jakob. Hij verschijnt in het boek Genesis en wordt beschouwd als de vader van de Israëlieten. In feite zegt de Bijbel dat God hem doopte als Israël. De naam betekent “vastgehouden door de hiel.”

Saul. Hij leefde in het jaar 1100 v.Chr. van C. en was een van de eerste vorsten van Israël. De naam komt uit het Hebreeuws en de betekenis ervan is “gevraagd door God”.

nain. Het komt uit het Grieks en betekent “schoonheid”. In de oudheid was het de naam van een dorp waar Jezus Christus de zoon van een vrouw weer tot leven wekte. Tegenwoordig wordt het ook als mannelijke naam gebruikt.

Samir. Het is de streek waar Tola woonde, een van de rechters van Israël. De oorsprong van de naam is Arabisch en de betekenis ervan is “nacht”.

jeremia. Hij is een van de oudtestamentische profeten. Deze naam verbergt zijn wortels in de Hebreeuwse taal en betekent “God die orde brengt”.

Veel van deze namen worden inderdaad niet meer gebruikt, terwijl andere nog steeds als modern worden beschouwd. Maar dat zou je niet moeten uitmaken, maar dat je het mooi vindt voor de babyjongen.

Bijbelse namen voor jongens

 • Lucas: Degene die schittert.
 • Zacharia: God herinnert zich hem.
 • Santiago: Beschermd door zijn God.
 • Benedictus: Gezegend.
 • Adriel: kudde van God.
 • Jaime: God beschermt je.
 • Ashur: Oneindige God.
 • Melchor: Degene die de brengt licht.
 • Jesaja: YHVH beschermt hem.
 • Efren: Vruchtbaar.
 • Homer: Degene die niet ziet.
 • Peter: Rots.
 • Pontius: Geboren in de wateren.
 • Stel: cadeau.
 • Goliath: Pelgrim.
 • Timoteüs: Lof van de Allerhoogste.
 • Jael: Goddelijke krijger.
 • Judas: Dank aan God.
 • Eliel: Hij die God heeft gered.
 • Mordechai: Hij die afstamt van Marduk.
 • Felipe: Aanbidder van paarden.
 • Matías: Gewijd.
 • Aeneas: Beloofd.
 • Mark: mannelijk.
 • Nijl: met betrekking tot de rivier de Nijl (gerelateerd aan Mozes).
 • Joab: Beschermer.
 • Bernardo: Kracht.
 • Aquila: Degene die vliegt als de adelaar.
 • Laban: Licht.
 • Augustinus: Nieuwe god.
 • Simon: Eeuwige trouw aan God.
 • Wielewaal: goud.
 • Matteüs: Rechterhand van de Heer.
 • Levi: Trouw aan zijn dierbaren.
 • Gadriel.
 • Jairo: Degene die straalt.
 • Hiram (ook gespeld als Jiram): Degene die zijn broer aanbidt.
 • Paul: Klein.
 • Dan: God is eerlijk.
 • Bartholomeus: Ptolemaeus is zijn vader.
 • Mozes: Verlosser.
 • Asher: geluk.
 • Allan: Stop.
 • Tomas: familie.
 • Andreas: Dappere man.

Verwant:

En hier is deze geweldige lijst van Bijbelse jongensnamen. Als het je heeft geholpen om je twijfels op te lossen, kijk dan ook naar de oorsprong van de namen of de rest van de mannelijke namen.

Laatste berichten door Vilma Medina (zie alles)

We hopen dat je ons artikel Bijbelse jongensnamen
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Bijbelse jongensnamen
 Bijbelse jongensnamen
 Bijbelse jongensnamen

Interessante dingen om de betekenis te weten: Naam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Naam