De familiale sfeer zal uw leven markeren

De familiale sfeer zal uw leven markeren

Soms zijn ouders zich niet bewust van het belang van de gezinsomgeving in hun huis voor de groei en ontwikkeling van hun kinderen. Als ouders nadenken over ouderschap, velen van hen beperken zich tot de gedachte dat het hen aan niets ontbreekt: kleding, eten, dak, limieten, buitenschoolse mogelijkheden om vaardigheden te verbeteren… En hoewel dit allemaal belangrijk is, is er veel meer om rekening mee te houden.

Deel uitmaken van een gezinsomgeving kan de ontwikkeling en persoonlijkheid van jongens en meisjes beïnvloeden. Het is meer, de omgeving in huis heeft een grote invloed in het leven van kinderen en het ergste van alles, dit blijft onopgemerkt wanneer er rekening mee moet worden gehouden.

Het is belangrijk dat vaders en moeders rekening houden met de emoties die er in de huiselijke omgeving zijn, elke keer dat ze er toegang toe krijgen. Je moet er ook rekening mee houden hoe is de communicatie van mensen die in het huis wonen, weten wat de waarden zijn die worden overgedragen… creëren we echt een gezonde gezinsomgeving voor onze kinderen of is het tijd om wat veranderingen door te voeren?

De familiale sfeer

Het is van essentieel belang dat de gezinsomgeving positief is, omdat het de omgeving is die een goede ontwikkeling van de kinderen mogelijk maakt en die het welzijn van iedereen bevordert. Aan de andere kant, als de gezinsomgeving negatief is, zal dit alleen maar angst, lijden en angst veroorzaken het zal gezinsleden niet toestaan ​​een harmonieus leven te leiden.

Als er bij ons thuis altijd wordt geschreeuwd, geslagen, onverschillig, gehaast en gezinstijd niet wordt gedeeld, zal dat zeer schadelijk zijn. Op dezelfde manier zullen emotionele tekortkomingen in een huis waar kinderen getuige zijn van ruzies tussen ouders of een giftige relatie, zeer negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling.

Maar aan de andere kant, het gelach, de drukte, de tijd die wordt gedeeld tussen de leden, de rust en de gezamenlijke activiteiten zoals lezen, Hierdoor kunnen alle leden profiteren.

De relatie in de gezinskern

Het is essentieel om in gedachten te houden dat de relatie die bestaat in de gezinskern tussen de gezinsleden bepalend zal zijn voor een goede of slechte gezinsomgeving. Bij communicatie is het niet alleen belangrijk wat er wordt gezegd, maar ook de hoe dingen worden gezegd Gedeelde tijd, emotionele relaties, probleemoplossing… alles kan optellen of aftrekken.

In die zin is het van fundamenteel belang dat de rollen in het gezin goed gedefinieerd zijn, waar de ouders gezag hebben, maar tegelijkertijd belang hechten aan de gedachten en meningen van hun kinderen. Iedereen moet meewerken aan huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden.

Positieve discipline zou een zeer belangrijk gewicht moeten hebben in de gezinsomgeving, omdat het ouders in staat stelt te weten hoe ze in verschillende situaties moeten handelen en kinderen zich altijd gerespecteerd en begrepen zullen voelen.

De gemoedstoestand van elk van de gezinsleden zal ook bijdragen aan het creëren van een min of meer gastvrij klimaat. Als ouders constant boos, gestrest of ongelukkig zijn over het leven, zullen kinderen leren dat het leven onaangenaam is. Aan de andere kant, als ouders een flexibele, positieve houding behouden… de tevredenheid van het leven van alle leden van het tehuis zal worden gegarandeerd.

De waarden zullen ook erg belangrijk zijn om rekening mee te houden, omdat waarden zo fundamenteel zijn als respect, empathie, liefde en tolerantie Ze zullen niet alleen nodig zijn voor een goed samenleven, maar ook voor een goede ontwikkeling van het kind.

De invloed van de gezinsomgeving op kinderen

De gezinsomgeving stelt kinderen in staat een interne visie op te bouwen van hoe de wereld eruit ziet. Op basis daarvan zal zijn persoonlijkheid gevormd worden en dit zal herhaald worden in zijn volwassen leven. In die zin heb je misschien een betere of slechtere emotionele intelligentie, afhankelijk van hoe de gezinsomgeving is, maar ook, Als het niet de juiste is, problemen zoals:

  • gedragsproblemen
  • Verminderde sociale vaardigheden
  • Lage tolerantie voor frustratie
  • slechte emotionele intelligentie
  • Moeilijkheden om je identiteit op te bouwen
  • Een laag zelfbeeld
  • Emotionele problemen

Voor dit alles moet de gezinsomgeving altijd een veilige plek zijn waar kinderen zich gelukkig voelen, aangezien een gezonde omgeving het beste geschenk voor het leven is dat we onze kinderen kunnen geven. Ze moeten omringd zijn door liefde, gelach en ze kunnen het respect zien en de genegenheid tussen de mensen die in zijn familiekern wonen. Als u wilt dat uw kind een gelukkige toekomst heeft, zorg dan voor de harmonie in uw huis, vandaag en elke dag.

Na verloop van tijd zul je beseffen dat het niet alleen goed is voor hen, maar voor jullie allemaal die in hetzelfde huis wonen… geluk is een optelsom van dagelijkse beslissingen!

We hopen dat je ons artikel De familiale sfeer zal uw leven markeren
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 De familiale sfeer zal uw leven markeren
  De familiale sfeer zal uw leven markeren
  De familiale sfeer zal uw leven markeren

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam