Een actieve ouder in de opvoeding heeft een

Een actieve ouder in de opvoeding heeft een

Tegenwoordig zijn er veel soorten gezinnen. Er zijn bijvoorbeeld eenoudergezinnen met één moeder of één vader, gezinnen met twee vaders of met twee moeders… en allemaal kunnen ze gelukkige kinderen opvoeden die niet het gevoel hebben dat er iets ontbreekt in hun leven. Maar nu willen we de link beschrijven die een vader heeft met de ontwikkeling van het kind.

Want als de vader aanwezig is, is zijn rol van groot belang en daar moet rekening mee worden gehouden en het achterhaalde denken van voorgaande decennia achter zich laten waar bij het opvoeden van kinderen geen rekening werd gehouden met de rol van de vader.

de kinderjaren

De positieve invloed van actieve ouders op het ouderschap houdt niet op in de eerste levensjaren. Tijdens de kinderjaren blijft de belangrijke rol van de ouders bestaan ​​terwijl kinderen zich emotioneel, fysiek en intellectueel ontwikkelen. Net als bij moeders, ouders hebben invloed op de ontwikkeling van kinderen grotendeels met de gehechtheidsrelatie die ze gedurende hun kindertijd met hun kinderen hebben.

sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk gebied waarop de invloed van ouders duidelijk te zien is. Veilige gehechtheid aan ouders ondersteunt emotionele vaardigheden zoals empathie en het vermogen om emoties te begrijpen, zelfs in de schoolgaande leeftijd.

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de rol van spel steeds belangrijker in hun ontwikkeling. Hoewel het stereotiep lijkt om te zeggen dat vaders ruwer spelen, zijn er onderzoeken die bevestigen dat vaders dat hebben een essentiële rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Kinderen van wie de ouders actief deelnamen aan spel, met name ruig spel, bleken op school sterkere sociale competentie te hebben en zich beter te gedragen. Hoewel dat spel misschien luidruchtig lijkt, het heeft eigenlijk verbazingwekkende verborgen voordelen voor de ontwikkeling van kinderen.

Onderwijs en cognitieve ontwikkeling

Recent onderzoek opent onze ogen over het feit dat de dagelijkse deelname van de vader aan de opvoeding van zijn kinderen ook van invloed is op hun opleiding en cognitieve ontwikkeling. Verschillende studies hebben aangetoond dat de betrokkenheid van de vader bij activiteiten zoals lezen en samen uitgaan, verdere onderwijsvoortgang van kinderen voorspelde.

Evenzo hadden kinderen met betrokken vaders meer kans om af te studeren van de middelbare school en universiteit. Het is duidelijk dat de bijdragen van ouders aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen veel verder gaan dan de financiële middelen waarover ze beschikken (bijvoorbeeld wanneer de vader geld inlegt maar passief opvoedt).

Adolescentie

De tienerjaren kunnen voor veel kinderen een turbulente tijd zijn. Dit zijn de jaren waarin invloeden van leeftijdsgenoten, risicovol gedrag en psychische problemen de kop op kunnen steken als er niet meer positieve invloeden zijn. Ouders kunnen in deze fase een cruciale rol spelen in het leven van kinderen.

De aanwezigheid van een actieve en betrokken vader kan als een beschermende kracht werken in het leven van adolescenten. Zo zijn er onderzoeken die vinden dat adolescenten ouders hebben betrokkenen hebben minder kans op delinquentie en depressieproblemen.

De rol van de gehechtheidsrelatie van de vader strekt zich ook uit tot de adolescentie. Hoewel de kinderen ouder en volwassener zijn, kan die fundamentele hechtingsrelatie langdurige gevolgen hebben. Andere onderzoeken maken duidelijk dat adolescenten die veilig gehecht zijn aan hun ouders een hoger zelfbeeld hebben en minder geneigd zijn tot delinquent gedrag. De tijd die ouders in die eerste jaren besteden aan het opbouwen van een sterke band met hun kinderen, blijft hen tot ver in de adolescentie ten goede komen.

Na jaren van afnemende rol in de opvoeding van kinderen, is het nu duidelijk dat vaders in gelijke mate bijdragen aan hun ontwikkeling. Door onderzoek en persoonlijke ervaring zien we dat vaders een belangrijke en complementaire rol spelen ten opzichte van die van moeders. Ouders beïnvloeden kinderen op significante emotionele en psychologische manieren die een leven lang meegaan.

Voorpagina Familie Een actieve vader in de opvoeding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van zijn kinderen

We hopen dat je ons artikel Een actieve ouder in de opvoeding heeft een
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Een actieve ouder in de opvoeding heeft een
  Een actieve ouder in de opvoeding heeft een
  Een actieve ouder in de opvoeding heeft een

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam