Familierolomkering: een oefening

Familierolomkering: een oefening

Met kinderen thuis is het niet altijd makkelijk om de rust en harmonie te bewaren. Het combineren van dagelijkse taken met werkverantwoordelijkheden is niet gemakkelijk, soms staat de tijd ook niet aan onze kant en dwingt ons die momenten te negeren om van wat tijd met het gezin te genieten.

Zo kunnen we beetje bij beetje en zonder het te beseffen ondergedompeld raken in gezinsconflicten die niet alleen de gezinsstabiliteit aantasten, maar ook het welzijn van alle mensen die thuis wonen. Gelukkig, Er zijn verschillende manieren om met deze problemen om te gaan om het evenwicht in het gezin te behouden, rollenspel is er een van.

Wat zijn gezinsrollen en waarom is het belangrijk om ze duidelijk vast te leggen?

Familierollen zijn niets anders dan de rol die elk gezinslid speelt binnen het gezin, dat wil zeggen de functies die worden uitgeoefend door het kind, de moeder, de vader of een andere samenwonende. Over het algemeen zijn er in een gezin sociaal vooraf vastgestelde rollen, zoals de echtelijke rol, die bepaalde exclusieve functies van de ouders omvat, zoals: besluitvorming of seksualiteit. Naast deze rollen zijn er echter nog andere die elk gezin tot stand brengt op basis van zijn behoeften en de band die bestaat tussen zijn verschillende leden.

Het is vermeldenswaard dat de definitie van rollen een kwestie is waarmee in een gezin zelden rekening wordt gehouden, maar in werkelijkheid is het erg belangrijk. Het bepalen van duidelijke en gezonde rollen, waarin hiërarchieën, gezagsverhoudingen en de gemeenschappelijke ruimte goed zijn gedefinieerd, is essentieel voor een harmonieus en ontwikkelend samenleven voor iedereen. In plaats daarvan kan het niet hebben van goed gedefinieerde rollen leiden tot oppervlakkige familierelaties, verbroken banden, interpersoonlijke conflicten en duidelijk disfunctioneren.

Wat is het wisselen van gezinsrollen en waarom zou je het proberen?

Het wisselen van rollen, ook wel bekend als rollenspel, het is niets meer dan een techniek of oefening waarbij de verschillende leden van het gezin de functies overnemen die andere familieleden een tijdlang vervullen. Het idee is dat elk lid zich in de ander kan verplaatsen om het gedrag van die ander vanuit zijn eigen perspectief te begrijpen. Zo krijg je duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die je in je dagelijkse leven hebt en kun je een meer empathische houding ontwikkelen.

Hoewel het voor velen een eenvoudig spel lijkt, is het eigenlijk een zeer verrijkende oefening omdat het helpt om het bewustzijn te vergroten van de rollen die elk gezinslid speelt, terwijl tegelijkertijd Het helpt empathie met anderen te bevorderen. Het maakt het ook mogelijk om mogelijke conflicten aan het licht te brengen en op te lossen, op dezelfde manier stimuleert de ontwikkeling van een meer open en vloeiende communicatie.

In het geval van kinderen is het een uitstekende manier om zich op het leven voor te bereiden, aangezien het waarschijnlijk is dat wanneer ze opgroeien ze met veel van de situaties te maken krijgen die hun ouders tegenwoordig meemaken. Ook het is een goede manier om hen vanaf jonge leeftijd te helpen een gevoel van verantwoordelijkheid te ontwikkelen en leer ze problemen op een eenvoudigere en meer praktische manier op te lossen.

Hoe rollenspel thuis toepassen?

Als we het hebben over gezinsrollenspellen, bedoelen we de uitwisseling van functies in de huiselijke sfeer, aangezien werk- of studentenverantwoordelijkheden niet kunnen worden gewijzigd. Vanaf deze basis er zijn verschillende manieren om het rollenspel toe te passen in het gezin, ofwel het uitwisselen van rollen tussen alle gezinsleden, alleen tussen ouders of tussen ouders en kinderen.

De beslissing om het ene of het andere model te kiezen hangt af van de behoeften van elk gezin Als de ouders bijvoorbeeld een goed evenwicht bewaren wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden, is het logischer om een ​​uitwisseling met de kinderen te doen. Als ouders echter geen evenwicht kunnen vinden tussen huishoudelijke taken en dit een probleem is, is het belangrijk voor hen om mee te doen aan het rollenspel en ook van rol te wisselen.

Als eenmaal duidelijk is wie er aan het rollenspel zullen deelnemen, is het heel eenvoudig om het toe te passen. moet eerst Maak een lijst met de belangrijkste functies die elk gezinslid vervult en verdeel vervolgens de taken van elk gezinslid over de rest. Idealiter stemt elk lid in met de nieuwe taken die ermee overeenkomen, maar als dit niet het geval is, kan er een consensus worden bereikt om de taken van een ander op zich te nemen of ze gelijkelijk te vervullen, maar voor een kortere periode. .

Om deze oefening leuker te maken en de kinderen er zoveel mogelijk bij te betrekken, U kunt ook wedden op verschillende recreatieve activiteiten, zoals een theatrale weergave van conflicten. Om dit te doen, moet elk gezinslid op een kaart een gezinsconflictsituatie schrijven die hen rechtstreeks raakt, zoals dat hun partner niet voor de kinderen zorgt, de kleine in huis niet genoeg aandacht besteedt aan hun school verantwoordelijkheden of dat u zich niet begrepen voelt door anderen.

Vervolgens moeten de kaarten worden gedraaid, zodat iedereen het conflict van de andere leden moet interpreteren. De interpretatie is volledig vrij, maar moet weerspiegelen wat het andere gezinslid overbrengt, zodat de rest van het gezin zich in hun schoenen kan verplaatsen. Om het veel verrijkender te maken, moet de ‘acteur’, nadat hij het conflict heeft blootgelegd, zijn oplossing voor dat probleem presenteren. Wanneer men bijvoorbeeld de klacht krijgt dat een van de leden van het koppel niet te veel voor de kinderen zorgt, kan worden voorgesteld om meer tijd met hen door te brengen of hen elke dag naar school te brengen. Geconfronteerd met het probleem dat het kind zich niet voldoende aan huiswerk wijdt, kan worden voorgesteld dat hij minstens een uur per dag aan het studeren besteedt.

Hoewel er niet altijd definitieve en duurzame oplossingen zullen komen voor conflicten thuis, is het in ieder geval een oefening waarmee leden hun emoties kunnen uiten. en hun standpunten op een meer open manier. Deze oefening stelt ook andere leden in staat om te luisteren, terwijl het de deur opent naar het creëren van diepere familiebanden en het tot stand brengen van meer vloeiende communicatie thuis, de eerste stap om te beginnen met het creëren van het gezin dat we willen hebben en waarin we ons volledig op ons gemak voelen.

Voorpagina Familie Rolwisseling in het gezin: een oefening om gezinsintegratie te bevorderen

We hopen dat je ons artikel Familierolomkering: een oefening
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Familierolomkering: een oefening
  Familierolomkering: een oefening
  Familierolomkering: een oefening

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam