Help uw kind zich emotioneel aan te passen

Help uw kind zich emotioneel aan te passen

Elke vader of moeder wil dat hun kinderen emotioneel aangepast worden, maar de noodzakelijke strategieën om het uit te voeren zijn niet altijd bekend. Alle ouders zijn bang dat hun kinderen in de toekomst emotioneel te veel zullen lijden, alleen maar omdat ze niet hebben geleerd zich aan de wereld aan te passen, omdat hun emoties hen voor de gek houden of omdat ze niet hebben geleerd wat veerkracht is.

emotionele onwetendheid

Het is de plicht van ouders dat kinderen een gezonde emotionele ontwikkeling doormaken, zodat ze op de korte en lange termijn zo goed mogelijk kunnen omgaan met elk emotioneel conflict. Elk gezin wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen, of deze nu financieel, persoonlijk of anderszins zijn.

Iedereen heeft de mogelijkheid om een ​​pad voor het leven te creëren maar het is het gebrek aan emotioneel leren dat de grootste obstakels veroorzaakt. Het gaat over de emotionele onwetendheid waar veel volwassenen, en dus ook kinderen, onder lijden. De oplossing is om een ​​goed begrip van emoties te ontwikkelen.

succesvolle kinderen

Ouders willen dat hun kinderen slagen. Ze zorgen fysiek voor ze en sturen ze naar school om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, maar de realiteit is dat ouders niet kunnen leren wat ze niet weten… Ze moeten een extra inspanning leveren om emoties, hun betekenis, hun doel te kennen of te weten hoe ze ze als hulpmiddel kunnen gebruiken.

Waarom is dit zo moeilijk? Dit komt voornamelijk doordat we ons hebben gericht op intellectuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling aan het toeval hebben overgelaten. We verwachten dat onze kinderen opgroeien tot emotioneel goed aangepaste mensen, maar de meesten van ons weten niet hoe ze dit rechtstreeks moeten benaderen… En je moet oplossingen vinden.

Wat kan je doen?

Dus wat kun je doen om gezond emotioneel leren bij kinderen aan te moedigen?

Ontwikkel je bewustzijn en emotioneel bewustzijn

Studies tonen aan dat de meeste mensen slechts 15 tot 20 emoties verbaal uiten, maar er zijn er meer dan 200. We hebben de neiging om veel emoties bij één naam te noemen. Frustratie, ergernis, irritatie, ongeduld en ergernis worden vaak op één hoop gegooid als boosheid. Leren om emoties nauwkeurig te benoemen, zal meer duidelijkheid brengen in wat je voelt.

Praat met je kinderen over emoties.

Als we willen dat onze kinderen leren koken, muziek maken of literatuur begrijpen, praten we met ze over die dingen.. Soms vermijden we het om over emoties te praten omdat we ons er ongemakkelijk bij voelen en we denken dat onze kinderen dat ook zullen voelen.

Kinderen kunnen verrassend wijs zijn over hun emoties en wat hun emoties hen vertellen. Wanneer u uw emoties deelt, leg dan uit wat ze voor u betekenen, Uw kinderen leren een nieuwe woordenschat die essentieel is voor het leven.

Respecteer je emoties; respecteer je kinderen.

Wanneer iemand een emotie ervaart, is dat hun reactie op wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben een verhaal over die ervaring dat voor hen echt aanvoelt. Met compassie naar hun verhaal luisteren betekent dat je aanwezig bent en hun manier van kijken respecteert, maar het betekent niet dat je alles moet oplossen. Soms is luisteren het belangrijkste wat we kunnen doen. Als je kind zich eenmaal herkend voelt, je zult in staat zijn om op een constructieve manier met hun emoties om te gaan.

Er valt net zoveel te leren in de wereld van emoties als in de wereld van wetenschap en wiskunde. Het ontwikkelen van emotioneel leren kan motiverend en inspirerend zijn. Maar als je een gezin wilt dat elkaar echt begrijpt en samenwerkt, heb je meer nodig dan hersens. Een beetje tijd geïnvesteerd in emotioneel leren zal veranderen in dankbaarheid, verbinding en vreugde! Wat kun je nog meer vragen voor een goed gezinsgeluk?

We hopen dat je ons artikel Help uw kind zich emotioneel aan te passen
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Help uw kind zich emotioneel aan te passen
  Help uw kind zich emotioneel aan te passen
  Help uw kind zich emotioneel aan te passen

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam