Ik heb een veelgevraagde baby?

Ik heb een veelgevraagde baby?

Deze dokter en zijn vrouw hadden al drie kinderen en ze zagen hoe hun vierde dochter “uit de pas liep” en een heel andere houding had dan haar broers. Dit kind was bijzonder intens in de vraag naar haar behoeften en buitengewoon gevoelig voor elke verandering in haar omgeving. Bovendien merkten ze op dat wat ze hadden toegepast of wat bij de vorige kinderen had gewerkt, niet alleen niet werkte, maar ook de eisen van het kleine meisje leek te verergeren.

Realiseer je dat we het hebben over ouders die niet nieuw waren maar al ervaring hadden en ook met de omstandigheid dat een van hen kinderarts was. Ze wisten wat de gemiddelde behoeften van een baby waren en ze zagen hoe duidelijk hun dochter volledig los stond van deze behoeften, terwijl die van hen veel hoger waren.

Hoe gaat het dagelijks met een baby waar veel vraag naar is?

veelgevraagde babyFoto: Istock

Zoals je je kunt voorstellen, zijn de ouders van a veelgevraagde baby ze zijn erg gestrest, erg uitgeput door slaapgebrek, en erger nog, ze voelen zich schuldig. Ze hebben de neiging zich voortdurend af te vragen of er iets is dat ze verkeerd doen met betrekking tot het ouderschap.

Rond deze families zijn er meestal naaste mensen (grootouders, ooms, schoonfamilie…) die zinnen herhalen als: “je verwent hem”, “pak hem niet op want hij zal aan je armen wennen” of “laat hem huilen tot hij moe wordt”. Dit is verre van helpend, maar benadrukt deze ouders, die al overweldigd zijn door de situatie die ze thuis hebben.

Kenmerken van veeleisende baby’s

Hoe is er veel vraag naar baby’s? Dr. Sears definieerde een reeks kenmerken:

 • Het zijn heel intense baby’s. Ze zullen alles met grote intensiteit doen: als ze huilen doen ze het heel hard, als ze ook lachen, als ze iets willen vragen ze er met grote intensiteit om, maar als ze het afwijzen doen ze het ook op deze manier.
 • Het zijn zeer absorberende baby’s. Dit betekent dat we ons 24 uur per dag continu bewust moeten zijn van de baby.
 • Ze presenteren hoge urgentie in hun eisen. Waar ze om vragen moet “al” zijn en we kunnen het niet veranderen voor een andere optie, het moet precies zijn wat ze willen.
 • Het zijn hyperactieve baby’s. Ik bedoel niet de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit die we bij oudere kinderen zien, maar dat ze constant “alert” zijn, al nerveus genoeg om bij de minste prikkel op te springen.
 • Het zijn vooral veeleisende baby’s op het gebied van voedsel, die bijna continu en zonder vertraging moeten worden gevoed.
 • Op het gebied van slaap zijn het baby’s die heel vaak wakker worden, die wakker worden met het geluid van een vlieg of met een minimale temperatuurverandering.
 • Het zijn voortdurend ontevreden baby’s, die constant een verandering van houding, kleding… eisen, het lijkt alsof ze nooit op hun gemak zijn.
 • Ze tolereren geen wisselende verzorgers. In principe kiezen ze een verzorger, meestal de moeder, en ze hebben alle eisen nodig die door dezelfde persoon worden vervuld. Ze kunnen er niet tegen om bij iemand anders achtergelaten te worden.
 • Het zijn onvoorspelbare baby’s. Dit betekent dat ze niet goed reageren op routines qua schema’s. De routine die twee of drie dagen goed kan zijn, houden ze niet meer van de vierde en eisen veranderingen in hun activiteiten, slaap of maaltijden.

Dus heb ik een veelgevraagde baby?

Uw baby voldoet zeker aan enkele van de criteria die ik heb aangegeven, of zelfs aan meerdere. Dan kan de vraag rijzen of er veel vraag is naar uw kleintje of niet. De realiteit is dat als je twijfelt, het zeer waarschijnlijk is dat je baby dat niet is. Het is volkomen normaal dat uw kind aan sommige eisen voldoet, maar om als veelgevraagde baby te worden opgenomen, moet het aan alle of in ieder geval een groot deel voldoen.

Ben je ziek?

Veelgevraagde babysymptomenFoto: Istock

Een van de vragen die ouders van veeleisende baby’s hebben, is of hun kleintje een ziekte heeft die verantwoordelijk kan zijn voor deze kenmerken. Het zijn meestal kinderen bij wie de diagnose koliek, reflux, gas… wordt gesteld, maar de realiteit is dat ze niet verbeteren met de behandelingen, het lichamelijk onderzoek is normaal, de diagnostische tests laten normale resultaten zien en ze komen normaal aan in gewicht.

Wat kan ik doen als ik een veelgevraagde baby heb?

Er is geen specifieke behandeling voor deze gevallen. Dat wil zeggen, er is geen medicijn of medicijn. De houding van deze kinderen is inherent aan hun persoonlijkheid en hun manier van zijn en, zoals u zich kunt voorstellen, kunnen we dit niet veranderen. Ze hebben de neiging om in de loop van de tijd te verbeteren naarmate ze ouder worden, maar het zullen altijd kinderen zijn die bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen.

Borstvoeding wordt aanbevolen omdat het de gehechtheid bevordert, wat zo noodzakelijk is voor deze baby’s. Co-sleeping wiegjes zijn handig, zodat u niet de hele nacht op en neer blijft, rekening houdend met het feit dat ze vaak wakker worden. Dragen is ook aan te raden. Probeer de licht- en temperatuuromstandigheden thuis stabiel te houden. Doe de baby wijde kleren aan zonder kaartjes. Naast deze maatregelen is het belangrijk om via verenigingen, forums en webpagina’s meer te weten te komen over baby’s waar veel vraag naar is. De ervaring delen met andere ouders kan niet alleen nuttig zijn, maar kan ook een goede therapie zijn om met deze situatie om te gaan.

We hopen dat je ons artikel Ik heb een veelgevraagde baby?
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Ik heb een veelgevraagde baby?
 Ik heb een veelgevraagde baby?
 Ik heb een veelgevraagde baby?

Interessante dingen om de betekenis te weten: Naam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Naam