Jongensnamen met de letter J

Jongensnamen met de letter J

Weet je al dat je kindje een jongetje wordt en ben je op zoek naar jongensnamen die beginnen met een J? Met deze letter van het alfabet kunnen we vinden van traditionele en zeer gebruikelijke namen in Spanje, zoals José, Javier en Jesús, tot ongebruikelijke namen en van verschillende oorsprong zoals Jared, Jacob of Jalil.

Als je extra hulp nodig hebt bij deze moeilijke taak om een ​​naam voor je baby te kiezen, lees dan dit artikel van forBabies. We tonen u een zeer complete lijst van jongensnamen met de letter Jwaarin de betekenis en oorsprong van elk van hen wordt uitgelegd, zodat u de beste beslissing kunt nemen.

Hyacint

Hyacint is een van de oudste Griekse oorsprongsnamen, het komt van fakinzos, een pre-Helleense term die een van de Kretenzische maanden vertegenwoordigde.

Jacob is een naam die is geërfd van het Hebreeuws; Ya’aqob is de Bijbelse patriarch. Het komt van het Hebreeuwse werkwoord sarah, wat “domineren” betekent. De strikte interpretatie ervan is “hij die God domineert”. Israël was een bijnaam die aan Jacob werd gegeven, na zijn gevecht met de door God gezonden engel.

Jakob

Jacobo is een van de varianten van Jacob, beïnvloed door de Latinisering Jacobus. Ya’aqob is de Bijbelse patriarch. Het komt van het Hebreeuwse werkwoord sarah, wat “domineren” betekent. De strikte interpretatie ervan is “hij die God domineert”.

jacome

Jácome is een van de oude varianten van Jaime. Jaime is de Griekse aanpassing van het Hebreeuwse Ya’cob, dat wil zeggen, Jacob de Bijbelse Patriarch.

De naam Jade is overwegend vrouwelijk en verwijst naar de groene halfedelsteen, bekend om zijn gebruik in sieraden en ook om zijn beweerde helende eigenschappen. Daarom is een deel van de betekenis…

Het is zeer waarschijnlijk dat Jaden een naam is die is afgeleid van Jadon (Jadón in het Spaans), een bijbelse naam, waarvan de betekenis in het Hebreeuws vergelijkbaar zou kunnen zijn met “Jehovah heeft gehoord”, het is in ieder geval een naam die…

jader

De naam Jader heeft een Bijbelse oorsprong en betekent ‘Jehovah heeft gehoord’. Hij is een persoon met een grote verbeeldingskracht, erg leergierig, ijverig in zijn studie maar vooral erg creatief.

De naam Japhet betekent “uitbreiden” of “vergroten”, geïnterpreteerd als “God gaf hem grote ruimte”.

Jacobus

Jaime komt van de Hebreeuwse vorm Jacob, de bijbelse patriarch die in de heiligen verschijnt als de vader van het uitverkoren volk, en die de bijnaam “Israël” of “degene die God domineert” kreeg. Jacob wordt Iákobos in het Grieks en ontwikkelt zich net als Jaime door de evolutie van de nasale bilabiale klank.

Jairo is een naam die “degene die alles verlicht”, de illustere” of “briljante” betekent. Het is een naam die wordt geassocieerd met licht, verlichting en succes, wat betekent dat degenen die het dragen het vermogen hebben om te schitteren…

gevangenis

Jalil is een van de grafische varianten die is geërfd van het Arabische Khalil, wat ‘vriend’ betekent. Het is een van de meest gebruikte namen onder Syriërs en Libanezen die in Latijns-Amerika wonen, en het gebruik ervan is zeer beperkt in Europa.

Jared is een mannelijke naam die “heerser”, “afstamming”, “hij die uit de hemel komt” betekent. Jared is in feite de naam van een bijbels personage, de eerstgeboren zoon van Malael en is een van de langstlevende mannen die verschijnen in…

Het woord Jason is afgeleid van het Griekse woord Ἰάσων (Iásōn), dat het werkwoord ἰάομαι (iáomai) groepeert, dat wordt geïnterpreteerd als “genezen” of “genezen”, Ἰασώ (Iasṓ), verwijzend naar de godin van…

Het betekent letterlijk “nieuw huis”. In een wat vrijere interpretatie zouden we zeggen dat hij de man is die zich voortdurend vernieuwt, degene die het leven vermenigvuldigt. San Francisco Javier was de beroemde jezuïet-apostel van de…

Jemuel

Jemuel is een van de weinige Hebreeuwse namen die in zijn originele grafische vorm in onze cultuur is overgegaan. Het werd in de oudheid veel gebruikt door de Arabische volkeren om pasgeborenen een naam te geven, aangezien de betekenis ervan is “God besnijdt hem”.

jenaro

Jenaro betekent, dankzij de Latijnse oorsprong, “januari”. De eerste maand van het jaar, het begin, de nieuwe opening vol wensen. Het is gebruikelijker om deze voornaam te vinden in de grafische vorm van Jenaro in Spanje, maar er is ook de variant Genaro, meer gebruikt in Italië.

Xenophon

Xenophon staat bekend als de naam van de beroemde Griekse historicus uit de 5e eeuw voor Christus en komt van het oorspronkelijke Griekse ksenofon, gevormd door de woorden ksenós, “buitenlander”, en fáos, “licht, helderheid, uitstraling”.

jeremia

De directe weergave van het Hebreeuws is “degene verheven door Jahweh” of “de verheerlijking van Jahweh”. Deze naam is in Europa bekend dankzij Jeremia, de dichter van de klaagliederen, uit de 7e eeuw voor Christus.

Weet je de betekenis van Jerome niet? Als je meer wilt weten over deze naam, moet je weten dat het een van de namen is met de meest transcendentale betekenis, vooral voor degenen die religieus zijn. De naam…

jerotheus

Jeroteo wordt gevormd door de vereniging van twee Griekse stemmen; aan de ene kant ierós, wat “heilig” betekent, en aan de andere kant van Zeós, “God”. Het is de man “toegewijd aan God” in een letterlijke interpretatie. Saint Jeroteo was de eerste bisschop van Athene, bekeerd tot het christendom door Saint Paul.

Jezus

Jesualdo is geen variant van Jezus, de relatie met deze naam die zou kunnen worden vastgesteld is verkeerd. Het vindt zijn oorsprong in de vereniging van twee Germaanse stemmen; aan de ene kant gisl, “speer, wapen”, en wald, “macht, regering, bevel”.

Jezus is een theofore naam, die in het oude Aramees betekent “Jahweh is onze redder”. In die taal werd het uitgesproken als “Yeshu’a”, wat in het Spaans Jezus is. Deze naam had veel…

Jimeno

Jimeno is de oud-Spaanse vorm van Simeon. Simeon vindt zijn oorsprong in het oud-Hebreeuws, het komt van het werkwoord shamah, wat “horen” betekent. De letterlijke betekenis is “hij die luistert”.

Joab

Er zijn zeer weinig gegevens bewaard gebleven over het gebruik van Joab, het is bekend dat het uit het Hebreeuws komt en dat de betekenis ervan is “Jahweh is vader”, maar vanwege het beperkte historische gebruik zijn er niet veel documenten als voornaam.

De mannelijke naam Joan betekent letterlijk “God is genadig”, hoewel het soms ook vertaald wordt als “God is met mij”. De naam Joan wordt ook wel eens als vrouwelijke naam gebruikt.

De naam Joachim betekent “Jahweh zal bouwen”.

functie

Job komt van het Hebreeuwse eyob of iiob, wat “de vervolgde” of “de gekwelde” betekent, waarbij de laatste betekenis meer aanwezig is. Het zou de “melancholische, verdrietige, introverte” man vertegenwoordigen. Job herinnert zich vooral de bijbelse patriarch gekenmerkt door zijn geduld en lijden.

Vrolijk

Jocundo is een van de meest voorkomende varianten van Jucundo. Iucundus is de samentrekking van iuuicundus, wat betekent “degene die plezier geeft”, “degene die aangenaam is”. Deze etymologie is ook de oorsprong van de term “hulp”.

Joel is een naam die betekent “hij die zijn God Jehova volgt” of “de man die God volgt”. Het is een vocatief met een diepe religieuze betekenis, aangezien het werd gegeven aan een van de kleine profeten die in de Bijbel voorkomen…

Joffre

Dit is een van de namen waarvan het gebruik te wijten is aan een specifiek karakter; in dit geval is Joffre de achternaam van de Franse generaal die de slag bij de Marne won. Het gebruik ervan als voornaam begint in 1915, voornamelijk binnen de Franse grenzen.

Jon

De mannelijke naam Jon is van Hebreeuwse oorsprong en komt overeen met de naam Juan in het Baskisch. Het betekent ‘degene die door de Heer is gegeven’ of ‘God is genadig’. Het is een veel voorkomende naam in Baskenland. De vrouwelijke variant is Jone.

De mannelijke naam Jona is van Bijbelse oorsprong en betekent “duif”, waarschijnlijk vanwege zijn rol als profeet en boodschapper van God.

Jonathan

De interpretatie van de Hebreeuwse etymologie is “God geeft” of “de gave van God”, maar de meeste symbolen en betekenissen zijn verkregen dankzij de faam van het bijbelse personage Jonathan, zoon van Saul en vriend van David.

jonay

Jonay is een Canarische naam, die de zoon was van de koning van Adeje (Tenerife). Volgens de legende werden elk jaar de edelen van Tenerife uitgenodigd voor de festiviteiten in La Gomera, waarna de mensey uit Adeje arriveerde, vergezeld van zijn zoon Jonay.

De naam Jordan betekent “hij die naar beneden komt”. Deze betekenis verwijst naar de rivier de Jordaan en de traagheid van het water stroomafwaarts. In deze rivier werd Jezus gedoopt.

De naam Jordi betekent “hij die op het land werkt”.

De naam Jorge betekent “de man die het land bewerkt” of “de boer”. Deze vocatief werd populair in de 11e eeuw, dankzij de legende van Sint-Joris, die een Romeinse soldaat was die werd geëxecuteerd vanwege zijn geloof…

De naam Josafat betekent “Jahveh richt”. De term Jahveh wordt gebruikt om de God te benoemen in het jodendom en het christendom.

De naam Joseph betekent “God zal toevoegen”.

Deze naam is mannelijk en heeft verschillende schrijfwijzen of varianten, hoewel dit een van de meest voorkomende is. De betekenis van de naam Joshua is “El Salvador”, “gezegend door de Heer”, evenals “Jehovah is …

Josia

Josías komt uit het Hebreeuws en betekent letterlijk “vuur van Yavé”. De faam van Josías is te danken aan het feit dat het de naam was van een koning van Juda, gedood in een volledig gevecht met farao Neco, die de profeet Jeremia herinnert in een van zijn elegieën.

De Hebreeuwse naam Joshua betekent “Jahweh de redder” of “Yahweh redt” en het is een van de namen met de duidelijkste betekenis die er bestaat.Als je meer wilt weten over de geschiedenis van Joshua, moet je weten dat…

Joviniaans

Joviniano is het patroniem van Iouinos, of wat hetzelfde is, Jovino. De letterlijke vertaling, afgeleid van het Latijn, is “hij die tot Jupiter behoort”, dat wil zeggen “hij die voortkomt uit de afstamming van Jupiter”.

Jovita

De betekenis van Jovita is niet erg duidelijk, de meeste geleerden hebben het in verband gebracht met de genitief van Jupiter, dus het zou betekenen “iemand die tot Jupiter behoort”, “iemand die voortkomt uit de afstamming van Jupiter”.

De naam van deze schattige jongen komt van “Yeho” en “hanan”, dus de betekenis is “de man die trouw is aan God”. Hoewel het ook kan worden geïnterpreteerd als “God vergeeft” of “Genadige God”.

john van god

Juan de Dios is de naam van de Portugese heilige die de Orde van de Hospitaalbroeders heeft gesticht, en wordt gebruikt als een samengestelde voornaam.

jucondo

Jucondo is een van de grafische varianten van Jucundo. Iucundus is de samentrekking van iuuicundus, wat betekent “degene die plezier geeft”, “degene die aangenaam is”. Deze etymologie is ook de oorsprong van de term “hulp”.

jucundisch

Jucundiano is het patroniem van Iucundus, wat op zijn beurt de samentrekking is van iuuicundus, wat betekent “degene die plezier geeft”, “degene die aangenaam is”. Deze etymologie is ook de oorsprong van de term “hulp”.

jucundo

Iucundus is de samentrekking van iuuicundus, wat betekent “degene die plezier geeft”, “degene die aangenaam is”. Deze etymologie is ook de oorsprong van de term “hulp”. Saint Jucundo was een priester van Gallo-Romeinse afkomst, gemarteld door de barbaren in het begin van de 5e eeuw.

Judas

Judas komt van het Hebreeuwse Iehuda, wat “lof” betekent, dat wil zeggen “prijs God”, volgens de bijbelse interpretatie die aanwezig is in Genesis.

Julián is een naam waarvan de betekenis “degene met sterke wortels” is. Voor andere onderzoekers vertaalt deze naam zich als “degene die van Julio is”, aangezien hij specifiek wordt geassocieerd met de…

Juliaans

Juliano is een van de varianten van Julian, wat op zijn beurt een naam is die is afgeleid van Julio/a. Iulius komt van het woord (d)iu, dat wil zeggen “god”. Het vertoont een parallel met het Sanskriet dyaus, ‘hemel’, waaruit ‘het hemelse’ wordt verondersteld, dat wil zeggen ‘de god’.

Julio is een mannelijke naam en betekent “degene die tot Julia’s familie behoort”. Deze betekenis is te wijten aan het feit dat het een Spaanse variant is voor Iulius of Julius, een woord dat in de Romeinse tijd werd gebruikt om te verwijzen naar…

Jeneverbes

Junípero is een van de varianten van Ginebro, de naam van de leerling van San Francisco de Asis. Ginebro werd gelatiniseerd in Junípero vanwege de homofonie van de voornaam.

justiniaan

Justiniano is het patroniem van Justino, dat op zijn beurt is afgeleid van Justo. Rechtvaardig is iemand die wordt geregeerd door de norm, dat wil zeggen ‘rechtvaardig, eerlijk en oprecht’. Justo komt van het Latijnse woord ius, een afkorting van iussum, waarvan de betekenis was “bevelen, bevelen”.

justin

Justino is het patroniem van Justo. Rechtvaardig is iemand die wordt geregeerd door de norm, dat wil zeggen ‘rechtvaardig, eerlijk en oprecht’. Juststo komt van het Latijnse woord ius, een afkorting van iussum, waarvan de betekenis was “bevelen, bevelen”.

Eerlijk

Rechtvaardig is iemand die wordt geregeerd door de norm, dat wil zeggen ‘rechtvaardig, eerlijk en oprecht’. Justo komt van het Latijnse woord ius, een afkorting van iussum, waarvan de betekenis was “bevelen, bevelen”. Van dezelfde terminologie komt het “recht”.

jeugdig

Juvenal betekent “jeugd”, “wat geschikt is voor jongeren”. De man die deze naam draagt, krijgt de symbolen die overeenkomen met de jeugd; schoonheid, onschuld, zuiverheid, witheid en naïviteit. Saint Juvenal was een martelaar uit de 4e eeuw die de patroonheilige is van de Narni in Umbrië.

jeugd

Juvencio komt van het Latijnse iuventus; “jeugd”. Dit was de bijnaam die de Romeinen tussen de twintig en veertig jaar kregen. De man die deze naam draagt, krijgt de symbolen die overeenkomen met de jeugd; schoonheid, onschuld, zuiverheid, witheid en naïviteit.

jeugdig

Juvenciolo is het verkleinwoord van Juvencio. Juvencio komt van het Latijnse iuventus; “jeugd”. Dit was de bijnaam die de Romeinen tussen de twintig en veertig jaar kregen.

juventino

Net als Juvencio is Juventino afgeleid van iuventus; “jeugd”. Dit was de bijnaam die de Romeinen tussen de twintig en veertig jaar kregen. De man die deze naam draagt, krijgt de symbolen die overeenkomen met de jeugd; schoonheid, onschuld, zuiverheid, witheid en naïviteit.

Als u meer soortgelijke artikelen wilt lezen Jongensnamen met de letter Jraden we u aan onze categorie Ideeën voor namen in te voeren.

We hopen dat je ons artikel Jongensnamen met de letter J
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Jongensnamen met de letter J
  Jongensnamen met de letter J
  Jongensnamen met de letter J

Interessante dingen om de betekenis te weten: Baby

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Baby’s