Jongensnamen met de letter M

Jongensnamen met de letter M

Als je op zoek bent naar een klassieke naam, zoals Marc, of je geeft de voorkeur aan een modernere naam, zoals Marvin, met de letter M heb je veel opties en voor alle smaken. Als u wilt dat de naam van uw kind begint met de letter M, vindt u in deze reeks naamartikelen met elke letter van het alfabet de naam die u het leukst vindt.

In dit artikel voor baby’s vind je jongensnamen met de letter M zoals Marcos, Mario of Manuel, samen met de betekenis en oorsprong.

De etymologie is gerelateerd aan de Griekse term makários, van de stem mákas, wat betekent “de gelukkige, de vreugdevolle, de gelukkige”. Het vertegenwoordigt de gezegende man, degene voor wie het lot altijd gunstig is. Tussen de…

Macedonisch

Macedonisch vinden we het in de Latijnse sfeer, maar de etymologie verwijst ons naar het Grieks; betekent “degene die tot Macedonië behoort”, een land dat tussen Thessalië en Thracië ligt. In een oude oorsprong was Macedonisch degene die behoorde tot het geslacht van de Macednos, dat wil zeggen “het lange ras”.

maclovio

De etymologische oorsprong van Maclovio is ons niet bekend. Dit was de naam van een Franse heilige uit de vierde eeuw, van verre Ierse afkomst, die bekend stond onder de naam Malo.

Macrinus

Macrino/a is de patroniem van de Latijnse term macer, wat “mager, mager” betekent. Macro was de naam van twee Romeinse dichters.

magisch

Magín betekent “de tovenaar”, die vroeger een bekende tovenaar was; een waarzegster en wijze van Punische afkomst. Er is een hele symbolische traditie rond het concept van “goochelaar”, als een persoon die door zijn kennis in staat is om het onmogelijke te bereiken.

magisch

Magino is een van de meest voorkomende varianten van Magín. Magín betekent “de tovenaar”, die vroeger een bekende tovenaar was; een waarzegster en wijze van Punische afkomst.

Geweldig

Magno vertegenwoordigt de overtreffende trap die “de grote” betekent, zowel in fysieke als in morele zin. Het is daarom de gemaximaliseerde mens; de sterkste, de moedigste en de meest nobele. Magnus wordt onder de Romeinen een bijvoeglijk naamwoord dat toe te schrijven is aan de winnaars.

Mahetabel

Het is een van de weinige Hebreeuwse namen waarvan de oorspronkelijke vorm in de loop van de tijd is behouden. De letterlijke vertaling is “God maakt gelukkig”. Zoals gebruikelijk is bij namen met deze oorsprong, is de betekenis ervan altijd religieus.

Maleachi

Maleachi is in zijn letterlijke vertaling “de engel, de boodschapper van God”. De aldus genoemde man wordt gekenmerkt door zijn adel en eer. Het is de naam van een van de bijbelse personages, de twaalfde en laatste van de kleine profeten, uit de 5e eeuw voor Christus.

moeders

De oorsprong van deze naam is meer dan merkwaardig; Volgens de populaire etymologie was Mamés de naam die werd gegeven aan een Patagonische heilige, die in de 3e eeuw de marteldood stierf. De reden was dat hij zijn adoptiemoeder voortdurend moeder noemde (een term die in de Griekse tijd niet erg gebruikelijk was).

Manasse is afgeleid van het Hebreeuwse “Mənaššé > menashsheh”, wat “vergeetachtigheid” betekent. Het is in een letterlijke vertaling “de vergeten” of “degene die je doet vergeten”. In wezen valt de oorsprong ervan op een van deze vier opties: een…

Manfred

Manfredo is de vereniging van twee gedifferentieerde Germaanse stemmen; enerzijds manna, “man”, en anderzijds door frid, “bescherming, bescherming”. Het veronderstelt “de bescherming van de man”: de kwaliteiten van kracht en eerlijkheid in de man die het draagt, worden afgeleid.

manlius

Manlius was de naam van een van de Romeinse gens, dat wil zeggen families of geslachten van Romeinse oorsprong. Het lijkt erop dat het etymologisch een wijziging is van het Latijnse manius; “geboren in de ochtend”.

manrique

Manrique is de samenvoeging van twee verschillende Germaanse woorden: aan de ene kant mana, wat “man” of “sterke man” betekent, aan de andere kant rijk, “machtig, baas, regering”. In een letterlijke vertaling is hij “de sterke en machtige”, wat betekent gedeeld met andere Germaanse namen.

De naam Manuel betekent “God is onder ons”, en is heel gebruikelijk in Spaanstalige landen. Het kenmerkt vriendelijke en gelukkige mensen, die hechte familie- en vriendschapsbanden onderhouden. Het is een naam…

Manzur

Manzur is een van de negenennegentig mooiste namen (“al asmaul hhussna” genoemd) die in de koran worden gebruikt om Allah aan te duiden. De letterlijke betekenis is “de winnaar”, dat wil zeggen, de man die krijgt wat hij wil, degene die opvalt in de strijd en in de competitie.

Marc is afgeleid van de oorlogsgod Mars en betekent daarom “toegewijd aan Mars”.

Marceliano

Marceliano is een van de patroniemnamen van Marcellus, dat wil zeggen Marcelo, wat het verkleinwoord van Marcus vertegenwoordigt, dat wil zeggen Marco. De betekenis is “de afgeleide van Mars”.

Marcelino

Marcelino is een van de varianten van Marcellus of Marcelo, het vertegenwoordigt het verkleinwoord van Marcus, dat wil zeggen Marco. De betekenis is “de afgeleide van Mars”.

Marcelo

Marcellus of Marcelo vertegenwoordigt het verkleinwoord van Marcus, dat wil zeggen Marco. De betekenis is “de afgeleide van Mars”.

krijgshaftig

Martialis is de bijvoeglijke vorm van “Mars”, het is daarom “de krijger”, “de krijgshaftige”. Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

Mars-

Van Latijnse oorsprong. Het betekent “krijger” Zeer sociale persoonlijkheid, die het geluk van delen zoekt. Zijn deelname aan het leven accepteert geen middelmatigheid of halfslachtige posities, en daarom geeft en eist hij alles van anderen en van zichzelf.

Marcio

Martius, zijn Latijnse oorsprong, is de bijvoeglijke vorm van Mars, dat wil zeggen Mars. Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

Kader

Het is een variant van Mark, die een variant van Mars vertegenwoordigt. Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

De naam Marcos komt van de Italiaanse variant “marco” wat hamer betekent. Dit was een wapen dat in veldslagen werd gebruikt en daarom wordt deze naam aan de God of War gegeven. De betekenis ervan wordt geassocieerd met “mannelijke man”. Zoals…

Marian

Mariano is een patroniem van Marius. Het was de naam van een Romeinse gens die in de volksmond verspreidde dat ze afstammelingen waren van het geslacht van Mars. Marius, dat wil zeggen Mario, komt zeker van een Etruskische vorm van Mars; Maris, waar ook Martin vandaan komt.

Marinier

In zijn letterlijke vertaling is Marino “de persoon die tot de zee behoort”, “de zeeman”. De Indo-Europese wortel is mar-, vreemd genoeg ontbreekt deze wortel in het Sanskriet, Armeens en Grieks. De Gallische vorm van de naam is Mor, terwijl de Duitse Meer is.

Mario is een naam die verwant is aan de Romeinse godheid “Mars”, de God van oorlog, gevechten en veldslagen. Hierdoor is een van de betekenissen “de man gerelateerd aan Mars”. Ander…

Marlon

Afgeleid van Marion: Variant van Maria. Angelsaksische oorsprong. Gaat op een harmonieuze manier om met anderen. Door hun sociale relaties brengen ze hun vreugde en optimisme over op anderen.

marselio

Marselio is een van de varianten van Marsilio; Het is een Romeinse demonym die betekent “die van Marcus”, dat wil zeggen voor Marcos, die op zijn beurt een variant van Mars vertegenwoordigt.

Marsilio

Marsilio is een Romeins demonym, het geeft “degene van Marcus” aan, dat wil zeggen van Mars. Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

Mars

Mars of Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

Martin

In de letterlijke vertaling betekent het “degene die bij Mars hoort”, dat wil zeggen bij Mars. Mars was de oude cursieve godheid die werd geïdentificeerd met de Griekse oorlogsgod, die de Romeinen als hun belangrijkste god beschouwden, aangezien hij volgens de mythologie als de vader van Romulus ook de stichter van Rome was.

Marvin

Marvin is een mannelijke naam van Keltische oorsprong waarvan de wortels ‘zee’ en ‘vin’ (beschermende krijger) zijn. Daarom is de betekenis ervan ‘krijger beschermer van de zee’. de beroemde familie Marvin is twee eeuwen lang speciaal opgevoed om krijgers te zijn.

De naam Mateo betekent “geschenk van God”.

Mattatías, een naam van Hebreeuwse oorsprong, werd uiteindelijk Matthias (en later Matías) vanwege het Latijn. Als we ons concentreren op de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, zien we dat de naam Matías “geschenk van…

Methusalem

Methuselah komt van de oude Hebreeuwse term Metushalaj, wat “de man met de pijl” betekent. Methusalah is een naam die door de populaire cultuur wordt uitgebreid dankzij het bijbelse karakter; een Hebreeuwse patriarch die, volgens genesis, vóór de universele vloed leefde en stierf op de leeftijd van 969 jaar.

Mauricio

Mauricio komt van Maurus, dat wil zeggen Mauro. Maurus of Mauro betekent “degene die tot Mauritanië behoort”, dat wil zeggen “de Mauritaanse”. Mauritanië is momenteel de Afrikaanse regio die overeenkomt met de grenzen van Marokko en het grootste deel van Algerije.

Maurino

Maurino is het patroniem van Maurus, dat wil zeggen “degene die bij Maurus hoort”. Maurus of Mauro betekent “de Mauritaanse”. Mauritanië is momenteel de Afrikaanse regio die overeenkomt met de grenzen van Marokko en het grootste deel van Algerije.

Mauro

Maurus of Mauro betekent “degene die tot Mauritanië behoort”, dat wil zeggen “de Mauritaanse”. Mauritanië is momenteel de Afrikaanse regio die overeenkomt met de grenzen van Marokko en het grootste deel van Algerije.

Max is een van de meest gebruikte afkortingen van Maximiliaan. Het komt van de Latijnse uitdrukking Maxim (usAem) ilianus, wat “de grootste Emiliaan” betekent, dat wil zeggen “de belangrijkste man van de gens …

Maximiaan

Maximianus is een patroniem van Maximus, wat ‘de grote’ betekent, in de krachtigste zin van het woord. Maximus is “de grootste, de sterkste, de machtigste”. Bij de heiligen vinden we verschillende martelaren uit de eerste eeuwen, waaronder een van de beroemde Zeven Slapende Broeders.

De naam Maximiliaan betekent “de grote”.

maximaliseren

Maximino is een andere naam die is afgeleid van Maximus. Het betekent “de grote”, in de krachtigste zin van het woord. Maximus is “de grootste, de sterkste, de machtigste”. Saint Maximinus was een metgezel van Saint Dionysus in de kerstening van Gallië, in de eerste eeuwen.

De naam Máximo betekent “hij die groot is”.

Maya heeft een zeer merkwaardige betekenis op familie- en privéniveau; het was de liefdevolle benaming voor oude vrouwen; Het kan worden vertaald als “moeder, verpleegster, verzorger”.

medardo

Naam van Germaanse oorsprong die “stoutmoedig in kracht” betekent. Emotionele en helderziende aard. Het wordt uitgedrukt door doorzettingsvermogen, concentratie, toereikendheid en clementie. Houd van het occulte, wat werkelijk is en kan zijn.

melanio

Melanio is rechtstreeks afgeleid van het Latijnse mélas, “donkere huidskleur, donker”. In de oudheid werden kinderen geboren met vergelijkbare kenmerken zo genoemd; baby’s met een bruine huid of heel donker haar. Metaforisch inspireert deze naam zoetheid en tegelijkertijd mysterie.

Mela’s

Melas is rechtstreeks afgeleid van het Latijnse mélas, “donkere huidskleur, donker”. In de oudheid werden kinderen geboren met vergelijkbare kenmerken zo genoemd; baby’s met een bruine huid of heel donker haar. Metaforisch inspireert deze naam zoetheid en tegelijkertijd mysterie.

melchior

Melchor is een naam van Hebreeuwse oorsprong, die volgens de traditie de Mediterrane Semitische volkeren vertegenwoordigt; zoals de bijbelse Melchor, een van de drie wijzen. De letterlijke vertaling uit het Hebreeuws is erg mooi, het betekent “koning van het licht”: degene die licht en waarheid draagt.

Melibisch

Melibeo is de vereniging van de twee Griekse stemmen melo, “zorgen voor”, en bous, “os”. In de letterlijke vertaling is het “degene die voor de ossen zorgt”. Melibeo staat bekend als de herder van Virgil’s “Eglogas”.

Melito

Melito komt van het Griekse mélos, “schat”. Het zou “degene zijn die van honing is gemaakt”, dat wil zeggen “de zoete, de zachte, de heerlijke”. De vrouwelijke variant van de naam is Melisa, terwijl ook de Engelse achternaam Honey een afgeleide is van het concept.

meliton

Naam van Griekse oorsprong, wat betekent: “Hij die zoet is als honing”, “Geboren in Malta” of “Hij die zoet of melodieus is”. Het is consistent. Het komt tot uiting in de rechte lijn, aandacht voor detail, veiligheid.

Melquiades

Melquíades doet ons door zijn grafische vorm veronderstellen dat het een van de varianten van Milcíades is. De betekenis van deze laatste term is “rood, berbellón”, met als patroniem einde: “degene die tot de familie van roodharigen behoort”.

memnon

Memnon komt van de Griekse vorm méno, “blijven”. De vertaling is die van “de hardnekkige, de firma”. Maar de metaforische kenmerken zijn verkregen dankzij de mythologische Memnon: een Griekse held die in “The Odyssey” de knapste krijger wordt genoemd, verwant aan een Ethiopische prins.

menander

Menander wordt gevormd door de vereniging van de Latijnse stemmen méno, “blijven, verifiëren”, en ànér, “man”. De meest geschikte vertaling is “de permanente man”, “degene die zich in zijn viriele toestand laat gelden”.

ertsen

Menas komt van het Griekse mén, wat ‘maand’ betekent. Het is relatief ten opzichte van de maand, “de maandelijkse”. Deze term is verwant aan het Sanskriet mas-, “maan, maand” en het gotische mena, “maan”.

menotti

Menotti is een hypocorist van Doménico, opgelegd door Garibaldi aan zijn oudste zoon, als herinnering aan de martelaar van de Italiaanse vrijheid Ciro Menotti, geëxecuteerd door de hertog van Modena. Het is een naam die nog steeds wordt gebruikt in Latijns-Amerika en vooral in Italië.

Hij is een persoon die dol is op studeren, met vaardigheid en aanpassing. Heeft het vermogen om uit te blinken in alle activiteiten die verband houden met creativiteit en communicatie. Merari’s letterlijke vertaling is triest; bitter.

Kwik

Naam van Latijnse oorsprong die betekent “Hij die voor de handel zorgt” (naam van de Latijnse god van de handel). Het risico lopen dat de buitensporige gretigheid om hun wil op te leggen en hun verlangen naar ambitie hun impulsen van spontaniteit of enthousiasme blokkeren.

Michaël

Michaël is Miguel in het Engels. Miguel komt van het Hebreeuwse mi-ka-El, wat betekent “wie is als God?”, dat wil zeggen “God is onvergelijkbaar”.

De naam Miguel heeft de betekenis “Wie is als God” of wordt ook geassocieerd met “God is rechtvaardig” of “niemand zoals God”. De verscheidenheid aan betekenissen komt voort uit de etymologie van de vraag …

millennium

Millán is een historische verbastering van Emiliano. Emiliano is een van de meest voorkomende varianten van Emilio/a, een naam die rechtstreeks afkomstig is van een oude Romeinse gens die beroemd was in de oudheid.

Minervo

Minervo is de mannelijke vorm van Minerva. Minerva is afgeleid van de Indo-Europese wortel men-, wat “denken” betekent. Minerva is dus de Latijnse godin van de wijsheid, waarmee het Griekse Athena overeenkomt.

Micha

Micha betekent “wie is als Jahweh?”, dat wil zeggen: “Jahweh is onvergelijkbaar”. Ongetwijfeld heeft deze naam bekendheid verworven omdat het de naam was van de belangrijkste aartsengel, die Lucifer versloeg, die is erkend als de beschermer van het volk van Israël en van de christelijke kerk.

Miroslavo

Miroslavo is een naam van Slavische oorsprong die “glorieuze vrede” betekent. De persoon die het draagt, wordt gekenmerkt door zijn rust en veiligheid. Hij is de vreedzame en stabiele man.

Misaël

Misael heeft dezelfde betekenis als de traditionele Miguel/a, het komt van het Hebreeuwse mi-ka-El, wat betekent “wie is als God?”, dat wil zeggen “God is onvergelijkbaar”.

Bescheiden

Naam van Latijnse oorsprong die “nederig” betekent Modesto heeft een goed ontwikkeld concentratievermogen en is zeer volhardend. Hij is een zeer gevoelig persoon en bouwt zeer affectieve broederlijke relaties op.

normaal

Modoaldo is afgeleid van de samenvoeging van de Germaanse woorden mut, “moed, kracht, moed”, en wald, “bevel, macht”. De letterlijke vertaling is “hij die met moed regeert”.

De naam Mozes betekent “hij die uit het water werd gered” of “die in een Mozes uit het water werd gered”. Aan de andere kant zijn er mensen die bevestigen dat het een andere betekenis heeft en dat het uit het Egyptisch komt, in…

monico

Mónico was de populaire Latijnse vorm waarmee de “monnik” werd aangeduid: monachus. Het komt van de oude Griekse vorm mónos, “alleen, uniek”. In een iets vrijere vertaling is het “de eenzame”, iemand die op een intieme, geïsoleerde, spirituele manier leeft.

Montano

Montano was in de oudheid een Romeinse achternaam die “bergbeklimmer, montano” betekent. Het komt van het Latijnse mons, “berg”. In een metaforische interpretatie is het de man die boven de rest uitsteekt, degene die bovenaan staat, degene die fysiek en moreel.

Morgan

Morgan heeft een heel mooie Keltische betekenis; “de man van de zee”. Het is de persoon die de kenmerken verwerft door metathese van de zee zelf; mooi, mysterieus en gevreesd. Morgan is de oorspronkelijke naam van de beroemde Engelse heresiarch Pelagius.

wereld

Munio is afgeleid van het Latijnse deelwoord munis, “gedwongen, erkend, opgelegd”. Het is de late vorm aangepast van de Latijnse naam Moenius, traditioneel gebruikt in de klassieke oudheid. Het heeft een betekenis die sterk gerelateerd is aan “de beperking”, “de inperking” en “de norm”.

Als u meer soortgelijke artikelen wilt lezen Jongensnamen met de letter Mraden we u aan onze categorie Ideeën voor namen in te voeren.

We hopen dat je ons artikel Jongensnamen met de letter M
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Jongensnamen met de letter M
  Jongensnamen met de letter M
  Jongensnamen met de letter M

Interessante dingen om de betekenis te weten: Baby

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Baby’s