Jongensnamen met de letter N

Jongensnamen met de letter N

Ben je op zoek naar een ideale naam voor je kind? Van alle namen die er zijn, begint 5% van de jongensnamen met de letter N. Als we kijken naar de oorsprong van de namen met de letter N, zijn er meerdere bronnen, zoals Latijn, Arabisch, Arabisch, Russisch of Hebreeuws. Net zoals er meerdere bronnen zijn, zijn er namen met de letter N voor alle stijlen of smaken en in deze serie artikelen over namen met elke letter van het alfabet ontdek je ze.

Als je al weet dat de naam van je baby begint met de letter N, vind je in dit artikel voor baby’s jongensnamen met de letter N zoals bijvoorbeeld Nono, Noel of Nicolás, samen met de betekenis en herkomst.

nabor

Nabor staat bekend als een christelijke naam omdat het die van een van de Ridders van de Ronde Tafel is; Nabur de Fransen. Het ontleent zijn betekenis aan het Hebreeuwse nabar, “puur, schoon, eerlijk, oprecht.” Het vertegenwoordigt de nobele en eerlijke man, in wie echt vertrouwen kan worden gesteld.

nabuco

Nabuco is een afkorting van Nebukadnezar, de Babylonische koning die beroemd was vanwege de verwoesting van Jeruzalem in 586 v.Chr. C. De naam komt van de Hebreeuwse vorm Nabukudur-uzur, wat betekent “Nebo, verdedig de grens!”, Nebo is een van de belangrijkste Babylonische goden.

Nadir

Nadir komt rechtstreeks van het Arabische nazir, ‘het tegenovergestelde’. De betekenis ervan richt zich op opstandige mensen, die zich verzetten tegen schadelijke omstandigheden of staten.

Nahuel is een naam die afkomstig is van Mapudungun en betekent “jaguar” of “grote kat”. Nahuel verwijst naar een jaguar of jaguar, een dier dat Patagonië bewoonde voordat hun leefgebied werd vernietigd en werd beschouwd als de grootste…

nahum

Naam van Hebreeuwse oorsprong die “God troost” betekent. Hij is een groot kunstenaar, hij houdt van schrijven en creëren, omdat het voor hem een ​​middel is om met anderen te communiceren. Hij is intelligent en praktisch, en weet hoe hij zijn natuurlijke capaciteiten optimaal kan benutten.

Napoleon

Napoleon is een historische variant die is afgeleid van Napo, een Toscaanse hypocorist van Iácobo of Jacobo en van leeuw. Jacobo of Jacob is in het Hebreeuws Ya’aqob, de bijbelse patriarch. Het komt van het Hebreeuwse werkwoord sarah, wat “domineren” betekent.

Gele narcis

Narcissus komt van het Griekse narke, “slaperigheid, slaap”, vandaar de naam van de bloem “narcissus”, vanwege de verdovende eigenschappen van de infusie of de slaapverwekkende geur die het afgeeft.

Narsen

Narses is een traditionele Perzische naam die kenmerkend is voor een hele dynastie. De oorsprong is ons onbekend, etymologische pogingen in dit opzicht hebben geen definitieve betekenis bereikt. Narses was de beroemde Byzantijnse eunuch en krijgsheer van de 6e eeuw, van Armeense afkomst.

Oorspronkelijk

Natal betekent “verjaardag”, verwijzend naar de datum waarop Jezus Christus werd geboren. Traditioneel was het de eerste naam die werd gegeven aan kinderen die op 25 december werden geboren, ter nagedachtenis aan de geboorte van El Salvador.

Natalia

Natalio is een variant van Natal. Het betekent “verjaardag”, verwijzend naar de datum waarop Jezus Christus werd geboren. Traditioneel was het de eerste naam die werd gegeven aan kinderen die op 25 december werden geboren, ter nagedachtenis aan de geboorte van de Heiland.

Nathan

Nathan is de naam van de Hebreeuwse profeet vriend van David. Het komt van het Hebreeuwse natan, “geschenk, geschenk” (het wordt van God aangenomen). Uit deze etymologie komt het concept van geboorte voort, “Gods geschenk aan de echtgenoten”.

De letterlijke vertaling uit het Hebreeuws is “God heeft gegeven”, verwijzend naar het geschenk van de geboorte, het geschenk van het nieuwe kind. Om deze reden is de betekenis van Nathanaël ook “de gave van God”, “de gave van God” of “God heeft het ons gegeven…

Nathan, een afkorting van Nathaniel, is een mannelijke naam die “God heeft gegeven” betekent als we het letterlijk vertalen vanuit de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws. De interpretatie van deze betekenis heeft ons er echter toe gebracht om Nathan te vertalen als…

Nazarener

Notzrí, de Hebreeuwse term waar Nazarener vandaan komt, is de naam van Nazareth, een stad in Galilea. Het gebruik als voornaam is te wijten aan het feit dat het de bijnaam was van Jezus Christus, “De Nazarener”, omdat hij de jaren van zijn jeugd in Nazareth doorbracht.

nazario

Het komt van het Hebreeuwse nazer, wat “bloem, knoop” en “kroon” betekent. Vroeger, volgens de Hebreeuwse wet, was de nazireeër degene die met bloemen werd gekroond wegens eerbewijzen. In de Latijnse vertaling van de ceremonie zou het “de laureaat” zijn.

nectarrijk

Het is “de nectary”, “degene die verwant is aan nectar”. Nectar is de drank van de goden, ambrosia, de meest aangename en zoetste vorm om te proeven, een soort kostbare rode wijn. De persoon die deze naam draagt, is metaforisch zacht, aangenaam en gewenst.

De naam Naftali betekent “vechter”.

Negatief

Neguib is een van de weinige namen van Arabische oorsprong die nog steeds wordt gebruikt. Het komt van negib, wat ‘illuster’ betekent. Het vertegenwoordigt de man van erkende verdiensten, degene die beroemd is om zijn daden.

Nello

Nella is een van de varianten van de Nijl, Nilus in het Latijn en Neilos in het Grieks: de meest historisch beroemde rivier. De term komt van het Hebreeuwse nalus, wat “rivier” betekent. Het is afgeleid van de oude wortel nao, “stromen, navigeren, zwemmen.”

Nelson

Nelson is een patroniem van Neil; betekent “Neil’s zoon”. Neil lijkt een Ierse vorm te zijn die is afgeleid van het woord niadh, “kampioen”. De letterlijke vertaling is “de zoon van de kampioen”, dat wil zeggen de voortzetting van de afstamming van de winnaars.

Nemesio

Nemesio komt van het Griekse woord némo, “verdelen, verdelen, wreken”. Nemesio is “de burgerwacht”, degene die de verdeling van kwaliteiten op zich neemt, degene die iedereen geeft wat ze verdienen.

nereus

De etymologie van deze naam is niet duidelijk; men probeert het in verband te brengen met het Griekse náo, “stromen, zwemmen, navigeren”, aangezien Nereo de Griekse zeegod is, echtgenoot van Doris en Eubulus wordt genoemd omdat hij een profetische, voorspellende gave had.

Over de betekenis van de naam Nestor is veel gedebatteerd. Sommige geleerden van antroponymie kennen zelfs de vertaling toe van “degene die wordt herinnerd”, “de reiziger” of “degene die wordt herinnerd”. Daarnaast,…

nicandro

Nicandro is ontstaan ​​uit de vereniging van twee Griekse stemmen; nike, “overwinning”, en aner, “man”. De letterlijke vertaling is “de overwinnaar onder de mensen” of “de overwinnaar van de mensen”. Andronicus bestaat omgekeerd uit dezelfde elementen.

Nikanor

Nicanor is de samenvoeging van de Griekse woorden níke, “overwinning”, en aner, “man”. De letterlijke vertaling is “de zegevierende man”, “de zegevierende”. Nicanor is degene die voldoet aan de kwaliteiten van macht, adel en de eer van de overwinning.

Niceratus

Niceratus heeft een heel mooie betekenis; gevormd door de Griekse stemmen níke, “overwinning”, en èrátos, “geliefde, beste” is “de geliefde voor de overwinning”, “de zegevierende die gewaardeerd wordt”. Het beperkte gebruik ervan is te wijten aan het gebrek aan zoetheid in de sonoriteit.

Nicetus

Naam van Griekse oorsprong die “degene van de overwinning” betekent. Zijn emotionaliteit geeft aanleiding tot diepe gevoelens van tederheid met zijn vriendschappen en hij heeft een grote intuïtie om andere mensen en het waarom van dingen te leren kennen.

Nikodemus

Nicodemus betekent, net als Nicolaas, ‘de overwinnaar van het volk’. Het komt van de samenvoeging van de Griekse woorden níke, “overwinning”, en demos, “mensen”. Nicodemus is een naam die bekend staat dankzij het bijbelse karakter; de Farizeeër die Jezus Christus hielp begraven, samen met Jozef van Arimathea.

De naam Nicolás heeft een zeer indrukwekkende betekenis, aangezien het wordt vertaald als “de zegevierende man”, “de overwinning van het volk” of “degene die het volk naar de overwinning leidt”. Het is een naam die aangeeft…

Nicomedes

Naam van Griekse oorsprong die “degene die de overwinning voorbereidt” betekent. Het komt op een originele manier tot uiting in intimiteit en integriteit. Het onderscheidt zich door zijn delicatesse. Hij houdt van gezond verstand en mysterie en zoekt goedkeuring in alles wat hij doet.

nikon

Nicón is de benaming van het Griekse níke, “overwinning”. Hij is daarom “de man van de overwinning”, “de overwinnaar”. De betekenis ervan loopt parallel met die van namen als Nicodemus en Nicolás. Saint Nicon was een monnik uit de 3e eeuw, gemarteld in Palestina.

Nicostratus

Nicostrato is een vorm die afkomstig is van de Griekse stemmen nikeo, “winnen”, en otratós, “leger, bataljon”. De letterlijke vertaling van de naam is “het leger van de overwinning”.

Nijl

De Nijl, Nilus in het Latijn en Neilos in het Grieks, is de meest historisch beroemde rivier. De term komt van het Hebreeuwse nalus, wat “rivier” betekent. Het is afgeleid van de oude wortel nao, “stromen, navigeren, zwemmen.” De vrouwelijke vorm Nila wordt algemeen gebruikt in het gebied. engels saksisch

ninian

Ninian is de naam van een Britse heilige die de Picten in de 5e eeuw evangeliseerde en dankzij zijn roem in het Angelsaksische gebied als mannelijke voornaam werd uitgebreid. Het lijkt te komen van de Latinisering van het Gaelic ninidh, “de overwinnaar”.

Nitgardo

Nitgardo is de samenvoeging van de Germaanse woorden nid, “oorlogszuchtige woede”, en gard, “woning, huis, thuis”. De meest nauwkeurige vertaling is “de strijdende krijger”, degene die volhardt met krijgersmoed, met oorlogszuchtige woede.

De naam Noah betekent “degene die rust, vrede en rust geeft” of “degene die getroost wordt”. Andere geleerden van antroponymie schrijven de betekenis toe van “degene die een lang leven heeft”, aangezien, volgens de …

Noel is een naam die “Kerstmis” of “geboorte” betekent. Het is een middeleeuwse bijnaam die veel wordt gebruikt in verschillende delen van de wereld. Bovendien heeft de betekenis ervan te maken met magie en vreugde…

Nee nee

Nono is een veelgebruikte naam in sommige delen van Italië vanwege de ritmische samenstelling. Het komt van het Latijnse nonus, “de negende”. Vroeger verwees het naar het negende kind dat in het gezin werd geboren. Saint Nona was de moeder van Saint Gregory Nacianceno.

noradino

Norandino is een naam van Arabische oorsprong en betekent “het licht van het geloof”. De hispanicisering is te danken aan de faam van de mythische Nur-Eddin Mahmud, sultan van Egypte en Syrië in de 12e eeuw, de wreedste tegenstander van de kruistochten, door Arabische historici de martelaar genoemd.

Norbert

Norberto is de samenvoeging van de Germaanse termen nord, “noord”, en ligplaats, “helderheid, helderheid, helderheid”. De letterlijke vertaling is “het heldere noorden” of “de glans uit het noorden”. Metaforisch is deze naam gerelateerd aan “zuiverheid”, “duidelijkheid”.

norman

Norman komt van de Angelsaksische Noorman, “man van het noorden”, dat wil zeggen “Norman”. Het was een veel voorkomende voornaam in Engeland voorafgaand aan de Normandische verovering. De terugkeer naar populariteit in de moderne tijd is te danken aan de modetrends.

Notburga

Notburga komt van de vereniging van de Germaanse woorden niet, “haast, kruispunt” (een term die in het moderne Duits wordt gehandhaafd), en burg, “veiligheid, onderdak, bescherming”. De meest correcte vertaling is “bescherming in de strijd (van de strijd)”.

niethelmo

Nothelmo handhaaft een semantische parallelliteit met Notburga, beide betekenen “bescherming tegen de hachelijke situatie (van de strijd)”. De man die het draagt, is de bescherming, veiligheid en bescherming van de mensen om hem heen.

Notkero

Notkero is de vereniging van de Germaanse stemmen niet, “vastdraaien, problemen”, en ger, “speer, wapen”. De meest geschikte vertaling is “de speer die redt of beschermt in de strijd”. Metaforisch gezien is Notkero degene die redt in het gevecht, degene die bescherming biedt door middel van de speer.

nuntius

Nuntius is “de boodschapper, degene die aankondigt”. Het is een mystieke naam, met een religieuze betekenis die verwijst naar alles wat voorspelt, naar wat er gebeurt met voorafgaande kennisgeving. In het oude Rome was de nuntius verantwoordelijk voor het aankondigen van beslissingen van openbare aard.

Als u meer soortgelijke artikelen wilt lezen Jongensnamen met de letter Nraden we u aan onze categorie Ideeën voor namen in te voeren.

We hopen dat je ons artikel Jongensnamen met de letter N
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Jongensnamen met de letter N
  Jongensnamen met de letter N
  Jongensnamen met de letter N

Interessante dingen om de betekenis te weten: Baby

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Baby’s