Jongensnamen met de letter O

Jongensnamen met de letter O

Er zijn namen voor jongens die beginnen met de letter O voor alle smaken. Als u op zoek bent naar een klassieke naam, zoals Oriol, of liever een andere naam, zoals Oleguer, vindt u in deze reeks artikelen met elke letter van het alfabet veel opties.

Als je de rondste letter van het alfabet hebt gekozen, vind je in dit artikel voor Baby’s een lijst met jongensnamen met de letter O zoals Oscar, met betekenis en oorsprong.

obadías

Obadja is een variant van Obadja. Het vertegenwoordigt de slaaf van God, letterlijk “slaaf van Jahweh”. Er is een overeenkomst in betekenissen met bepaalde namen zoals Abdiel en Abdallah, in dezelfde zin als Yah’s dienaar.

gehoorzamen

Obed is de Hebreeuwse naam die “slaaf (van God)” betekent. Semantisch is het verwant aan andere Hebreeuwse namen zoals Abdiel, Obdulia en Obadías. Het is een traditioneel bijbelse naam, Obed is de zoon van Boaz en Ruth.

Oberon

Oberon is de afgeleide van het Germaanse Alberic, wat ‘de schitterende edelman’ of ‘de glans van de adel’ betekent. Oberón is de naam van de koning van de feeën en de genieën van de lucht, waar het zijn metaforische betekenis aan ontleent, in de Franse Middeleeuwen.

open

Oberto is een naam gevormd door de Germaanse woorden od, “rijkdom, goederen, eigendom”, en ligplaats, “helderheid, licht, uitstraling”. De letterlijke vertaling is “de helderheid van rijkdom”, van toepassing op zowel de spirituele als de materiële wereld.

Oceaan

Oceaan komt van de Griekse terminologie, het verwijst naar de vloeibare watermassa die rond de aarde stroomt. Het is bij veel gelegenheden in verband gebracht met het Sanskriet “degene die omringt”, als een wortel van de Griekse etymologie.

Ocotlan

Ocotlán is de enige naam van Nathuatl-oorsprong die onze dagen heeft bereikt. Het betekent “naast de theeboom”, dat wil zeggen “naast de ocotes” of “naast het dennenbos”.

Octavianus

Octavianus is het patroniem van Octavio. Octavio komt van het Latijnse octo, “acht”. De vertaling is “de achtste geboren”, verwijzend naar het achtste geboren lid van de familie.

octavio

Octavio komt van het Latijnse octo, “acht”. De vertaling is “de achtste geboren”, verwijzend naar het achtste geboren lid van de familie. In de klassieke oudheid was het gebruikelijk om pasgeborenen zo aan te duiden, we vinden namen als Decius, Septimius, Nunio, enz.

odeberto

Odeberto is een van de meest traditionele Germaanse namen; Het komt van de vereniging van auda, ​​​​”rijkdom, macht”, en ligplaats, “helderheid, helderheid, uitstraling”. In de meest geschikte vertaling is het ‘de schittering van rijkdom’.

Odysseus

Odysseus is de gehelleniseerde vorm van Odysseus, de held van de Odyssee. Volgens Homerus, waardoor veel van de klassieke geschiedenis tot ons is gekomen, betekent de etymologie “degene die haat”, “degene die wrok koestert”.

odoardo

Odoardo is een variant van Eduardo, een van de weinige Engelse namen die universeel verspreid is. Het komt van ead, “rijkdom, bezit”, en ward, “bewaker”. Het is “de bewaker van rijkdom”, degene die een verdediger van eigendom is.

odo

Odon of Otton is de hypocoristische vorm van Germaanse namen waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​”eigendom, rijkdom”. Door een uitbreiding van de betekenis is Odon “de heer van eigendom”, “de eigenaar van rijkdom”, zowel spiritueel als materieel.

De betekenis van de naam Olaf is “de erfenis van de voorouders”.

Hallo

Olao is een van de grafische varianten van Olaf, een van de weinige namen van Noorse oorsprong die onze dagen heeft bereikt. Het betekent “de erfenis van de voorouders”, “de erfenis van onze grootouders”. In metaforische zin verwijst het naar de hele culturele traditie die voortkomt uit onze voorouders.

olavo

Olavo is een van de grafische varianten van Olaf, een van de weinige namen van Noorse oorsprong die onze dagen heeft bereikt. Het betekent “de erfenis van de voorouders”, “de erfenis van onze grootouders”. In metaforische zin verwijst het naar de hele culturele traditie die voortkomt uit onze voorouders.

olegario

Olegario komt van het Hoogduitse helig, “gezondheid, geluk”, en ger of gari, “speer”. De meest geschikte vertaling is “de onkwetsbare door zijn speer” of “de speer van fortuin”. In ieder geval vertegenwoordigt het de gelukkige man in de strijd en onkwetsbaar voor de grote vitale problemen.

oleguer

Oleguer is de Catalaanse vorm van Olegario. Het komt van het Hoogduitse helig, “gezondheid, geluk”, en ger of gari, “speer”. De meest geschikte vertaling is “de onkwetsbare door zijn speer” of “de speer van fortuin”.

Olympus

Olympios is “degene die tot Olympus behoort”, dat wil zeggen degene die in de verblijfplaats van de goden woont. Metaforisch verwerft het de goddelijke eigenschappen; eeuwige schoonheid, onsterfelijkheid, wijsheid en suprematie.

olijf

Oliverio komt van het Noorse Óláfr, wat “de erfenis van de voorouders” betekent. Er zijn andere etymologische interpretaties die ervoor zorgen dat het is afgeleid van het woord Alfihari, “het leger van de elven”, dat wil zeggen, de geesten van het bos gevormd door lichtdraden.

Olijf

Olivo betekent “olijf, olijfboom”. De symbolische betekenis van de olijf in de oudheid moet worden opgemerkt: de olijftak was volgens de Bijbel een icoon van vrede en een symbool van wijsheid en intelligentie bij de Grieken.

De naam Omar betekent “de man van een lang leven”. Ook wordt de betekenis van “degene die de winkels opzet” eraan toegekend. Hoewel het een naam is van oude oorsprong, wordt hij momenteel veel gebruikt en kenmerkt hij opgeleide mannen …

een Th

Onesimus betekent “het nuttige, het gunstige, het vruchtbare”. Hij is de praktische en heilzame man voor degenen om hem heen. De heilige Onesimus werd door de heilige Paulus tot het christendom bekeerd en trad op als de boodschapper van de apostel die de brieven die hij schreef aan de mensen van Colonia bracht.

onover

Onofre is een van de weinige namen van Egyptische oorsprong die nog bestaan. Het is op afstand afgeleid van de naam van Onufis, een van de vier ossengoden die door de Egyptenaren werden aanbeden.

kiezen

Optao komt van het Latijnse optatus, “het soort, het gewenste, het welkom”. Het symboliseert de man die geliefd is om zijn deugden, degene die met gratie wordt verwacht, de goed ontvangen. San Optato was een Spaanse religieuze martelaar in Zaragoza aan het begin van de 4e eeuw.

Optimaal

Optimaal is de overtreffende trap van bonus, dat wil zeggen “de beste, de excellente, de beste”. In semantische opvatting is het verwant aan het Latijnse Máximo.

Orencio

Orencio of Orientus is “degene die uit het Oosten komt”, van het Latijnse orior, “opstaan”. Een van de meest voorkomende grafische varianten is Oroncio. Saint Orence was de bisschop van Auch in Gascogne en vader van Saint Lawrence.

oresten

Orestes is “de bergbeklimmer”, afgeleid van het Griekse oros: “berg”. De bekendheid van deze naam is te danken aan de Griekse mythologie; Orestes is de zoon van Agamemnon en Clytemnestra, die hem op tragische wijze hebben vermoord om zijn vader te wreken.

Wielewaal

Oriol is een Catalaanse vorm afgeleid van het Latijnse aureolus, “van de kleur van goud”. Het was een voornaam die werd gedragen door kinderen geboren met blond, goudkleurig haar. In de oudheid was het heel gewoon om je bij de toe-eigening van een specifieke naam te laten leiden door de eigen fysieke kenmerken.

Orion

Orion komt van het Griekse woord ora, “pas op”. De meest geschikte vertaling is die van “de beschermer”, “degene die voorzichtig is”, “degene die over anderen waakt”.

Orlando

Orlanda is de Italiaanse vorm van Rolando, die afkomstig is van het Germaanse Ruotland of Roldán. Naam gevormd door de stemmen hruot, wat “roem” betekent, en land, “land, land”. De juiste vertaling is “de glorie van het land” of “degene die uit het glorieuze land komt”.

Of zo

Orso is de Italiaanse vorm van Urso. Ursus of Ursu is “de beer”. Dit dier is van oudsher een symbool van kracht, overheersing van het territorium, fysieke kracht, bescherming en bescherming.

De naam Óscar betekent “de speer van God”. Deze naam is ook gerelateerd aan de naam die werd gegeven aan de grote apostelen in de Scandinavische landen. Oscar’s naam is erg…

slang

Hosea is een Hebreeuwse naam die is afgeleid van het oorspronkelijke Hosea, “redding”. Het is de “geredde” mens, degene die vóór zijn dood beschikt over goddelijke genade, degene die zijn eeuwigheid verzekert. Hosea dankt zijn bekendheid aan de Hebreeuwse profeet uit de achtste eeuw voor Christus.

osmundo

Osmundo is de Normandische versie van de Noorse Asmundr, bestaande uit os-, een van de goden of azen, en mund, “hand”. De meest correcte interpretatie is “de bescherming van de goden”. Osmundo is de goddelijke beschermeling, degene die hemelse genade geniet.

osvaldo

Osvaldo is een van de namen Germanen gevormd door os-, een van de goden of azen, en vald of wald, “regering, bevel, macht”. Het is daarom “de macht van de goden”, “de regering van goddelijkheid” of “hij die door de goden wordt geregeerd”.

anders

Othello is een naam van Shakespeariaanse uitvinding, als een variant van Otto. Otto of Otton is de hypocoristische vorm van Germaanse namen waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​”eigendom, rijkdom”.

Othon

Othón is een van de grafische varianten van Otton of Otto. Otton is de hypocoristische vorm van Germaanse zelfstandige naamwoorden waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​​​’eigendom, rijkdom’.

Otilio

Otilio is het verkleinwoord van Otón.Otón of Otton is de hypocoristische vorm van de Germaanse namen waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​​​”eigendom, rijkdom”. Door een uitbreiding van de betekenis is Otilio / a “de heer van eigendom”, “de eigenaar van rijkdom”, zowel spiritueel als materieel.

otto

Otton is de hypocoristische vorm van Germaanse zelfstandige naamwoorden waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​​​’eigendom, rijkdom’. Door een uitbreiding van de betekenis is Otton “de heer van eigendom”, “de eigenaar van rijkdom”, zowel geestelijk als materieel.

otto

Otto is de hypocoristische vorm van Germaanse zelfstandige naamwoorden waarvan het eerste element od- is, afgeleid van auda, ​​​​’eigendom, rijkdom’. Door een uitbreiding van de betekenis is Otto “de heer van eigendom”, “de eigenaar van rijkdom”, zowel geestelijk als materieel.

Ovidius

Ovidius is afgeleid van ouis, “schaap”. Het is een naam met agrarische en pastorale kenmerken, erg populair onder de allerarmsten.

verschuldigd

Owen is de Welshe vorm van het Ierse Eoghan, wat “jeugd” betekent. De meest geschikte contextuele interpretatie is “de jonge krijger”. Er is een andere studie die bevestigt dat Owen de celtisering van Eugenio is, wat de betekenis zou betekenen van “degene van goede afkomst”, “de goedgeborene”.

Als u meer soortgelijke artikelen wilt lezen Jongensnamen met de letter Oraden we u aan onze categorie Ideeën voor namen in te voeren.

We hopen dat je ons artikel Jongensnamen met de letter O
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Jongensnamen met de letter O
  Jongensnamen met de letter O
  Jongensnamen met de letter O

Interessante dingen om de betekenis te weten: Baby

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Baby’s