Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes

Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes

Als u merkt dat uw kind op geen enkel verjaardagsfeestje wordt uitgenodigd, is het normaal dat uw hart breekt. Maar wat kun je eraan doen? Kinderen hebben een ander gevoel dan volwassenen en het omgaan met deze sociale afwijzing kan enorm moeilijk voor hen zijn.

afwijzing in de kindertijd

Wanneer een kind zich afgewezen of buitengesloten voelt door zijn leeftijdsgenoten, hun gedrag kan worden beïnvloed. Mensen zijn van nature sociale wezens en het creëren van banden is essentieel om ons welzijn te vergroten. Bij kinderen is het hebben van een band met leeftijdsgenoten noodzakelijk voor een goede sociale, emotionele en vooral affectieve ontwikkeling.

Als een kind zich sociaal uitgesloten voelt, zijn er altijd consequenties: ze voelen zich afgewezen, ze denken dat ze niet geliefd zijn en dat er iets mis met ze is. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze intense emoties voelen, zoals verdriet en frustratie, maar kan ook leiden tot onaangepast gedrag, zoals agressie naar andere leeftijdsgenoten, driftbuien thuis of op school, gebrek aan aandacht, teruggetrokken gedrag, enz.

Wat kan de familie doen?

Vervolgens gaan we u enkele stappen geven die u kunt nemen als uw kind niet wordt uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

ontdek wat er gebeurt

Het eerste dat het gezin moet doen, is uitzoeken waarom andere kinderen hem afwijzen en waarom hij wordt uitgesloten van verjaardagsfeestjes. Het kan te wijten zijn aan verschillende factoren: ongepast gedrag, verschillende smaken, een ander uiterlijk, teruggetrokken gedrag op school, etc. Het is vermeldenswaard dat het ook zo kan zijn dat het is veroorzaakt voor een pestprobleem.

Voor dit alles is het essentieel om met het kind te praten en erachter te komen hoe ze zich voelen en wat ze denken dat er aan de hand is, zodat ze ze niet uitnodigen voor verjaardagsfeestjes.

Maak een afspraak met de docenten

Het is noodzakelijk om naar de school te gaan om meer informatie te hebben over wat er kan gebeuren. Leraren zijn mensen die veel tijd met kinderen doorbrengen en direct de interacties kunnen zien die plaatsvinden in de klas en op scholen. Ze hebben misschien een ander perspectief op waarom die afwijzing plaatsvindt.

praat met andere ouders

Een ander punt om rekening mee te houden is om ook met andere betrokken ouders te praten om uit te leggen wat er gebeurt, vooral met de leeftijdsgenoten die het dichtst bij het kind staan. Ze kunnen ook de oorzaak van het probleem ontdekken rechtstreeks met hun kinderen praten en u helpen een oplossing te vinden voor wat er gebeurt.

Welke invloed heeft afwijzing op kinderen?

Afwijzing heeft een emotionele invloed op elk kind en dit kan ertoe leiden dat ze problemen krijgen met angst, depressie, sociale demotivatie, verminderde academische prestaties, enz. Als er niet tijdig naar oplossingen wordt gezocht, het kind kan deze emoties te lang voelen en dat, nauwelijks zonder het te beseffen, hun gevoel van eigenwaarde enorm wordt aangetast.

Kinderen hebben positieve relaties met hun leeftijdsgenoten nodig om goede vaardigheden te ontwikkelen die hun sociale, affectieve en psychologische ontwikkeling stimuleren.

Eén oplossing: verjaardagsfeesten waarbij iedereen is uitgenodigd

Het wordt in de mode om verjaardagen te vieren en de hele klas uit te nodigen, zodat niemand wordt buitengesloten en er geen vriendjespolitiek onder hen is. Er zijn ook ouders die vinden dat het de kinderen zijn die de vriendjes moeten kiezen waarmee ze naar hun verjaardagsfeestje willen.

Idealiter wordt in de vroege kinderjaren geen enkel kind ooit buitengesloten om een ​​goed klimaat tussen ouders en kinderen te creëren. Dit zal de integratie van kinderen bevorderen, ze het gevoel geven dat ze deel uitmaken van een groep en dat ze geliefd en geaccepteerd worden, iets fundamenteels voor hun goede ontwikkeling en om hun interne waarde en gevoel van eigenwaarde te versterken.

We hopen dat je ons artikel Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes
leuk vond en alles wat met gezondheid te maken heeft, babynamen, dingen die met baby’s te maken hebben. .

 Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes
  Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes
  Mijn zoon wordt niet uitgenodigd voor feestjes

Interessante dingen om de betekenis te weten: Achternaam

We laten hier ook onderwerpen achter die verband houden met: Achternaam